Kako se financira Europska unija?

Oko 80% proračuna EU financira se iz nacionalnih doprinosa na temelju PDV-a i BDPa. S 80% sredstava EU upravljaju nacionalne vlade a u konačnici je za proračunsku raspodjelu nadležna Komisija.  Na poveznici pogledajte točan pregled iznosa uplaćenih u proračun EU te iznos i namjenu iskorištenih sredstava pojedinih zemalja

Svaka članica plaća jedinstvenu stopu od 0,3% prihoda od PDV-a, uz neke iznimke. Iz BDP-a država članica financira se dio proračuna koji nije pokriven drugim prihodima. Od BDP-a  svake države članice naplaćuje se isti postotak, po fiksnoj stopi.  Neke države članice imaju beneficije smanjenja za 20%  na ime troškova naplate.

U glavne vrste vlastitih sredstava EU spadaju  i carine prikupljene na vanjskim granicama Unije.Carinske  pristojbe terete  gospodarske subjekte i izravno idu u proračun EU.  Države članice zadržavaju 20% na ime troškova naplate carinskih naplata.

Na što se troši novac?

Proračun EU-a podijeljen je na približno šest područja rashoda kroz koja se sufinancira  europska poljoprivreda,  promet, zdravstvo, obrazovanje i kulturu, zaštitu potrošača, okoliš, istraživanje i razvoj, pravosudna suradnja i vanjska politika te  prati  rastuću ulogu EU na međunarodnoj sceni.

Za raspodjelu proračunskih sredstava u konačnici je nadležna Komisija, ali nacionalne vlade upravljaju sredstvima EU-a u visini od približno 80 %.

Na poveznici pogledajte točan pregled iznosa uplaćenih u proračun EU te iznos iskorištenih sredstava pojedinih zemalja