OTVORENI JAVNI POZIV za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Stauts: Zatvoren

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2017. godinu.

Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Namjena sredstava je obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno  programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („NN“  42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („NN“ 134/15) ili ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Iznos i intenzitet potpore

Ukupni fond:  2.000.000,00 kuna

Intenzitet potpore: Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2016. i 2017. godini.

Iznosi potpora: 

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje  pogrebnik 1.200,00/1.500,00 kuna
b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti najviše 3.200,00 kuna
c) Polaganje majstorskog ispita 2.600,00 kuna
d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita najviše 5.400,00 kuna
e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema  Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) stvarni troškovi školarine
f) Polaganje pomoćničkog ispita 1.200,00 kuna
g) Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja stvarni troškovi

Ne uključuje zanimanja upravni referent, ekonomist, komercijalist, administrativni tajnik, tehničar za računalstvo, hotelijersko turistički – tehničar, hotelijer –
ugostitelj, fotografski dizajner, morski ribar, slatkovodni ribar, uzgajivač ribe i drugih morskih organizama, rudar površinskog kopa, rudarski tehničar i zaštitar tehničar,
odnosno prodavač

Tko može ostvariti potporu?

Prihvatljivi korisnici u okviru ovog Javnog poziva su  mikro, mala i srednja poduzeća  od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj  zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta registrirani kao:

 • obrti
 • trgovačka društva
 • zadruge
 • ustanove
 • fizičke osobe  

koji ispunajvaju sljedeće uvjePrijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz
ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija. e:

 • moraju imati sjedište na području Republike Hrvatske
 • moraju imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj
  zaposlenih krajem razdoblja), uključujući i vlasnika obrta
 • moraju imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaću
 • moraju biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore) moraju imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili.

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem  Prijavnog obrasca, dostpunog  na stranicama Ministarstva. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.