Natječaj za mjeru I.1. »Inovacije«  Bespovratne potpore za sektor gospodarskog ribolova

Status: Zatvoren

Svi natječaji za ribarstvo i akvakulturu

U Narodnim novinama br 57/2017  od 14.6.2017. objavljen je Natječaj za  dodjelu potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije«.  O okviru ovog Natječaja može dodjeljuju se potpore za inovativne aktivnosti uvođenja ili razvoja novih ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije u sektoru gospodarskog ribolova na moru i na slatkim vodama. Najviši iznos potpore po projektu je 100.000,00  eura.

Za koje aktivnosti se može ostvariti potpora?

 Prihvatljive su aktivnosti koje provodi ili čije rezultate potvrđuje znanstveno tijelo.

Prihvatljivi su troškovi  aktivnosti  s ciljem razvoja i/ili uvođenja:

a) novih ili poboljšanih metoda i tehnika, uključujući metode i tehnike za poboljšanje selektivnosti ribolovnih alata, za smanjenje neželjenog ulova i/ili odbačenog ulova te za smanjenje negativnog utjecaja na okoliš;

b) nove ili značajno poboljšane opreme;

c) novih ili značajno poboljšanih proizvoda;

d) novih ili poboljšanih sustava upravljanja i organizacije.

Tko se može prijaviti?

Korisnik potpore u okviru mjere I.1. Inovacije može biti:

a) vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama;

b) pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama;

c) zajednički korisnik

d) znanstveno tijelo

Iznos i intenzitet potpore

Najviši iznos potpore po projektu je 100.000,00  eura.

intenzitet potpore iznosi 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova u okviru operacije.

Za zajedničke korisnike koji su javnopravno tijelo  intenzitet javne potpore iznosi 100 posto, sukladno članku 95. stavku 2. točki a) Uredbe (EU) br. 508/2014.

Potpora od 50 posto može se povećati sukladno kriterijima iz sljedeće tablice:

Kriterij Promjena Broj postotnih bodova Intenzitet javne potpore (%)

Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov (uz ribarsko/a plovilo/a u segmentu malog priobalnog ribolova)

Povećanje 30 80

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo  ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima

Povećanje 35 85

Operaciju provodi ribarska zadruga

Povećanje 10 60

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Povećanje 25 75

Operaciju provodi veliko poduzeće, tj. poduzeće  

Smanjenje 20 30

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 3.333.360,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.500.020,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 833.340,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.