Odluke o odabiru projekata pristiglih na Javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017

Ministarstvo turizma RH objavilo je 3. srpnja 2017. na svojim mrežnim stranicama odluke o odabiru projekata koji su konkurirali za potpore u okviru Javnog poziva Konkurentnost turističkog gospodarstva 2017.godine, otvorenog  od 6. 3.  do 10. 4. 2017. Novi natječaj očekuje se krajem I.kvartala 2018.godine

Rezultati Natječaja

Najviše projekata, njih 237, odabrano je u okviru Mjere A5 Objekti u domaćinstvu, za izgradnju bazena.  Ovo je ujedno jedina mjera u kojoj su odobreni maksimalni iznosi potpora propisani Programom, i to najvećem broju odabranih projekata.

Po broju projekata slijede mjere A4 Seljačko domaćinstvo OPG sa 105 projekata i B Razvoj posebnih oblika turizma s odabrana 102 projekta, među kojima nema dodijeljenih maksimalnih potpora.

Pregled rasporeda sredstava donosimo u nastavku, a cjelovite Odluke s popisom odabranih projekata dostupne su u  na mrežnim stranicama Ministarstva turizma, dok za projekte koji nisu odabrani Ministarstvo nema obvezu posebnog izvješćivanja prijavitelja i javnosti.

  • Za mjeru A1 Hoteli odabran je 61 projekt, s iznosima financiranja od 50.000,00 do 100.000,00 kuna. Minimalni iznos potpore koji se u ovoj mjeri mogao zatražiti bio 50.000,00 a maksimalni 350.000,00 kuna.
  • Za mjeru A2 Kampovi i kamp odmorišta odabrano je 17 projekata, s iznosima financiranja od 50.000,00 do 90.000 kuna. Za ovu mjeru minimalni iznos tražene potpore  bio je 50.000,00 a maksimalni 200.000,00 kuna.
  • Za mjeru A3 Ostali ugostiteljski objekti odabrano je 65 projekata, s odobrenim iznosima od 50.000 do 80.000,00 kuna. Minimalni iznos potpore koji se u ovoj mjeri mogao zatražiti bio 50.000,00 a maksimalni 200.000,00 kuna.
  • Za mjeru A4 Seljačko domaćinstvo OPG 105 projekata financirat će se s iznosima od 30.000,00 do 40.000,00 kuna. Propisani minimalni iznos tražene potpore bio je 30.000,00 a maksimalni 150.000,00 kuna.
  • Za mjeru A5 Objekti u domaćinstvu (bazeni)  237  projekata financirat će se s iznosima od 15.000,00 do 40.000,00 kuna. Minimalni iznos potpore za ovu mjeru nije propisan dok je  kao maksimalni propisan 40.000,00 kuna.
  • Za mjeru B Razvoj posebnih oblika turizma odabrano je 102 projekta, kojima je dodijeljeno od po 20.000,00 do 50.000,00 kuna. Propisani minimalni iznos tražene potpore bio je  20.000,00 a maksimalni 2500.000,00 kuna.
  • Mjera C – Defibrilatori i vodonosci financirat će 10 projekata s 21.700,00 do 100.000,00 kuna (maksimalni iznos za defibrilator 25.000,00 a za dostavu vode 100.000,00 kuna).
  • Mjera D Prepoznatljivost i “Hrvatski otočni proizvod” omogućit će financiranje 10 projekata, s iznosima od 20.000,00 do 80.000,00 kuna, od maksimalno propisanih 100.000,00 kuna, bez određenog minimalnog iznosa.

Za sve mjere propisan je maksimalan intenzitet potpore od 60% vrijednosti prihvatljvih troškova projekata.

Dokumenti odluka i ostali detalji dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva turizma.