Reforma poreznog sustava 2017

Reforma poreznog sustava u Republici Hrvatskoj – porezna reforma, donosi brojne novosti, a one koje se odnose na najveći broj građana su svakako izmjene vezane za porez na dohodak, koje će se odraziti na obračun plaća i krajnji iznos neto plaće, kao i izmjene stopa pdv-a za pojedine skupinu.

Na linkovima potražite izmjene u zakonima i poreznim pravilnicima koje su nastupile uslijed nove porezne reforme:

Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Zakon o porezu na promet nekretnina

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

Zakon o lokalnim porezima

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravilnici: 

Pravilnik o porezu na dohodak

 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

 Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

 Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina

Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama

Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima

Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije

Ostalo:

Uredba o visini minimalne plaće