Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“

Fond: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Operativni program: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.

Tip natječaja: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.12.2016. do 1.2.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Područje: ribarstvo

U “Narodnim novinama” broj 122/2016 objavljen je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“.
Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, tj. za trajno povlačenje ribarskog plovila iz gospodarskog ribolova na moru.

Zatražite više informacija ovdje

Ovaj Natječaj se provodi za segmente gospodarskog ribolova na moru obuhvaćene Akcijskim planom koji je sastavni dio Izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote za 2015. godinu te su predviđena sljedeća smanjenja po pojedinim segmentima:

Natječaj je otvoren za podnošenje Zahtjeva za potporu od  29. prosinca 2016. godine do 01. veljače 2017. godine.   

Zatražite više informacija ovdje