Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije i I.1. Inovacije

Status: U najavi

Provjerite: Otvoreni natječaj  za ulaganja u akvakulturi: Proizvodna ulaganja u akvakulturu

Fond: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Operativni program: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020.

Tip natječaja: Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, ribarstvo, istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, zapošljavanje

Prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, obrtnici, sveučilište, veliki poduzetnici, visoka učilišta, znanstvene institucije, znanstveni instituti

Zatražite više informacija

U “Narodnim novinama”, broj 96/2016 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. “Inovacije” temeljem kojeg će biti objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. “Inovacije”.
Mjera II.1. “Inovacije” se odnosi na potporu za inovacije u akvakulturi (marikultura i slatkovodna akvakultura).

U “Narodnim novinama”, broj 96/2016 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije” temeljem kojeg će biti objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”:
Mjera I.1. “Inovacije” se odnosi na potporu za inovacije u ribarstvu, uključujući gospodarski ribolov na moru i ribolov na slatkim vodama.

Zatražite više informacija.