IPARD program – instrument financijske potpore EU zemljama koje pretendiraju postati  članice, službeno je završio  istekom 2016. godine.  Ulaskom u EU Hrvatskoj su se otvorile mogućnosti korištenja drugih financijskih instrumenata namijenjenih zemljamam članicama, pa je tako 2015. godine RH započela s korištenjem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), putem natječaja temeljenih na   Programu ruralnog razvoja.  Program ruralnog razvoja putem različitih mjera predviđa sredstva za različite skupine poljoprivrednika i različite namjene (mali poljoprivrednici, mladi poljprivrednici…) te za jedinice lokalnih samouprava (općine i gradove).

IPARD u Republici Hrvatskoj

Kako objavljuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, IPARD program u Hrvatskoj (plan za poljoprivredu i ruralni razvoj Republike Hrvatske za razdoblje 2007.-2013.) završio je krajem 2016. godine. Riječ je o financijskoj potpori EU državama koje pretendiraju na punopravno članstvo, a sve u svrhu provođenja kohezijske politike, odnosno, kako  bi potencijalne članice novim investicijama dosegle standarde  razvijenosti ostalih članica EU.  U okviru IPARD-a Republici Hrvatskoj iz blagajne EU na raspolaganje je stavljeno 129,9 milijuna eura uz obvezu da iz nacionalnog proračuna izdvoji dodatnih 42,7 milijuna eura, te  122,6 milijuna eura privatnih sredstava investitora.

IPARD program realiziran je kroz nekoliko mjera (101, 103, 202, 301, 302 i 501) prilagođenih specifičnim nedostatcima uočenim u poljoprivredi RH. Primarno se radilo o ulaganjima u restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava (preradu i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda),  provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera,  te  za poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture, odnosno za nove gospodarske aktivnosti kroz poticanje razvoja ruralnog turizma, tradicijskih obrta, izravne prodaje i usluga.  Za sredstva iz IPARD programa kandidiralo se 1.338 projekata, ukupne vrijednosti veće od 3,94 milijarde kuna i uz očekivanu potporu u visini 2,36 milijardi kuna. Ugovorena su 722 projekta čija ukupna vrijednost prelazi 1,88 milijardi kuna, odnosno 1,12 milijardi kuna potpore. Na kraju provedbe IPARD programa, dakle do 31.12.2016. godine, za 693 projekata isplaćeno je 1.016.305.075,61 kuna potpore dok njihova ukupna investicijska vrijednost iznosi 1,69 milijardi kuna.

Najčešće pogreške koje su rezultirale odbijanjem prijava na natječaje IPARD programa bile su nepotpuna dokumentacija, nevažeći i nepravomoćni dokumenti, nedostavljanje dokaza o legalnosti objekta te razne neregularnosti vezano uz ponude za opće troškove.  

Nakon IPARD-a kroz Program ruralnog razvoja do sredstava iz EPFRR

Završetkom IPAD programa, Hrvatska je 2015. započela s korištenjem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u okviru kojega je kroz Program ruralnog razvoja RH dostupan višestruko veći iznos sredstava namijenjen razvoju hrvatske poljoprivrede i sela. Taj program se ne odnosi isključivo na poljoprivrednike i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, već uključuje i širi spektar korisnika poput jedinica lokalne samouprave koje mogu dobiti novac iz fonda za razminiranje, izgradnju cesta, dječjih vrtića, tržnica, vatrogasnih domova i sl. kako bi se stanovništvu ruralnih područja osiguralo primjerene životne i radne uvjete.