Do kraja 2015. godine isplaćeno 3.20% ukupno raspoloživih sredstava iz EAFRD

U 2015. najviše prijavljenih bilo je za operaciju 6.3.1. („Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“), zatim za za operaciju 4.1.1. (“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“). Slijedi operacija 6.1.1. („Potpora mladim poljoprivrednicima“), ali s gotovo 3 puta manjim brojem prijava.

EAFRD u Hrvatskoj

Na mrežnim stranicama Programa ruralnog razvoja objavljenje danas kratki izvještaj o stanju provedbe Programa ruralnog razvoja RH u 2015. godini.

Provedba Programa ruralnog razvoja RH obuhvaća dodjelu se sredstva iz EU fondova hrvatskim poljoprivrednicima putem natječaja. Program, kojega je Europska komisija odobrila 26. svibnja 2015. godine temelj je za sve daljnje korake u iskorištavanju sredstavaiz EAFRD.

Program ima 15 mjera, unutar kojih 36 podmjera i 61 tip operacije. Za svaku mjeru donosi se Pravilnik, koji podrobno obrađuje svaku podmjeru i operaciju u sklopu mjere. Za provedbu operacija raspisuju se natječaji za dodjelu sredstava.

Upravljačko tijelo u za Program ruralnog razvoja u RH je Ministarstvo poljoprivrede, a provedbeno tijelo Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, što znači da Ministarstvo odlučuje i donosi Pravilnike a Agencija raspisuje natječaje, prikuplja i ocjenjuje prijave te odlučuje o dodjeli sredstava ili odbijanju zahtjeva, sve, naravno na temelju Programa. Funkcioniranje provedbe programa nadzire Odbor za praćenje.

Izvještaj o provedbi Programa ruralnog razvoja u 2015.

Prošle je godine tako Agencija za plaćanje raspisala 17 natječaja, za 10 operacija (za neke u dva kruga)

Isto tako provode se mjere 10 (Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti), 11 (Ekološki uzgoj) i 13 (Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima) putem jedinstvenog zahtjeva za potporu.

Najviše prijavljenih bilo je za podmjeru 6.3., operacija 6.3.1. („Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“) na koji se javilo čak 1.475 poljoprivrednih gospodarstava.

Sljedeći najpopularniji u prošloj godini bio je prvi krug natječaja za podmjeru 4.1., operacije 4.1.1. i (“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“) sa 1.107 pristiglih prijava a zatim natječaj iz podmjere 6.1. za provedbu operacije 6.1.1. („Potpora mladim poljoprivrednicima“) na koji se za potpru javilo 432 mlada poljoprivrednika.

Jedinice lokalne samouprave podnijele su 400 zahtjeva za potporu za Sastavljanje i ažuriranje planova iz operacije 7.1.1. „

Na ostale natječaje pristizalo je znatno manje prijava, od najmanje 6 za operaciju 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ do 96 za 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, natječaj za prerađivače poljoprivrednih proizvoda.

Zanimljivo je da je na drugi krug natječaja iz podmjere 4.1.1. pristiglo samo 119 prijava, gotovo 10 puta manje nego na prvi krug istog natječaja (1.107). Usporedbe radi, za natječaj koji je također imao drugi krug, onaj za operaciju 4.1.2., pristigao je ujednačen broj prijava u oba kruga.

Konačne odluke o dodjeli sredstava za najpopularniji naječaj iz operacije 6.3.1., koji je završo 31. srpnja prošle godine, počele su se izdavati u lipnju 2016. i postupak izdavanja još traje.
Za operaciju 6.1.1., za koju je natječaj završio 23. prosinca 2015., izdavanje odluka započelo je u srpnju i također je u tijeku.

Za prvi krug operacije 4.1.1., koji je završio još 15. travnja 2015. izdavanje odluka je započelo u srpnju ove godine i postupak je u tijeku. Inače, za ovaj je natječaj Europska komisija savjetovala Agenciji za plaćanja da određene projekte dodatno analizira, zbog sumnje na umjetno stvaranje uvjeta, što je i učinjeno pa je temeljem dodatnih analiza Agencija odbila financiranje 10 projekata s ukupnim iznosom potpore od 316 milijuna kuna, koja su događanja oduljila proceduru zaključivanja cijelog natječaja.

Do kraja 2015. godine, ukupno je isplaćeno 3.20% ukupno raspoloživih EAFRD sredstava.

U 2016. godini nastavilo se s raspisivanjem natječaja, a tri najpopularnije operacije predviđene su za jesen i zimu.

U nastavku tablica s detaljnim izvještajem:

tip operacije trajanje natječaja broj pristiglih prijava Napomena
5.2.1. 03.10.2014. – 03.11.2014. 26
5.2.1. 05.11.2014. – 28.11.2014. 66
4.1.1. 11.02.2015. – 15.04.2015. 1.107
4.1.2. 11.02.2015. – 15.04.2015. 82
4.2.1. 11.02.2015. – 15.04.2015. 96
7.1.1. 11.03.2015. – 11.05.2015. 400
5.2.1. 10.04.2015. – 10.06.2015. 30
5.2.2. 15.04.2015. – 15.05.2015. 6
6.3.1. 12.05.2015. – 31.07.2015. 1.475
19.1.1. 26.05.2015. – 24.07.2015. 54
5.2.1. 31.08.2015. – 30.10.2015. 82
6.1.1. 05.10.2015. – 23.12.2015. 432
4.1.2. 28.10.2015. poništen
4.1.1. 4.11.2015. – 15.01.2016. 87 sektor voća i povrća
4.1.1. 4.11.2015. – 15.01.2016. 32 peradarstvo i svinjogojstvo
4.1.2. 27.11.2015. – 27.01.2016. 88
4.3.3. 7.12.2015. – 7.6.2016. 0
  • Broj zaprimljenih prijava na dan 31.12.2015.

T.O. 4.1.1. – “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“

T.O. 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

T.O. 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

T.O. 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

T.O. 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

T.O. 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“

T.O. 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

T.O. 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

T.O. 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“

T.O. 19.1.1. „Pripremna pomoć“ bio je raspisan od 26. svibnja 2015. do 24. srpnja 2015.

Izvor: Program ruralnog razvoja na  http://ruralnirazvoj.hr/