Novi natječaj za projekte kapitalnih ulaganja u proizvodne tehnologije

Status: Zatvoren (Rok prijave do 7. listopada 2016. godine)

Ministarstvo gospodarstva objavilo je novi Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za male, srednje i velike poduzetike. Bespovratne potpore se dodjeljuju za nabavu strojeva, opreme te mjernih i kontrolnih instrumenata za proizvodnju, kao i  prateće troškove patenta, licenci , industrijskih softvera i sl. Naječaj je otvoren do 7. listopada 2016. godine.

Ovaj Javni poziv pokrenut je prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije. Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije u okviru Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020. godine, u cilju doprinosa ostvarenju Strateških ciljeva hrvatske industrije u razdoblju od 2014. do 2020. godine

Cilj programa

Cilj programa je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet zadržavanja i/ili povećanja broja radnika.

Financijska omotnica:

U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna.

Maksimalni intenzitet potpore

Za velike poduzetnike intenzitet potpore iznosi 25 posto, a za srednje i male 35 posto prihvatljivih troškova projekta.

Maksimalni iznos potpore

Za jedan projekt može se dodijeliti maksimalno 1.500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji

 • mali poduzetnici (koji su na dan 31.12.2015. imali minimalno 40 zaposlenih)
 • srednji poduzetnici
 • veliki poduzetnici

a koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva. Svi prijavitelji moraju udovoljiti i drugim specificiranim uvjetima Natječaja.
Partneri na projektu nisu prihvatljivi. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno.

Prihvatljive aktivnosti projekta

 • ulaganja u materijalnu imovinu
  – ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju,
  – nabavu mjernih i kontrolnih uređaja.
 • ulaganja u nematerijalnu imovinu (do gornje granice od 25 posto ukupnih prihvaljivih troškova projekta)
  – patenti, licencije,
  – industrijski softveri

Indikatori uspješnosti projekta

Pokazatelji uspješnosti su rast broja zaposlenih, prihoda te vrijednosti izvoza.

Rokovi:

Poziv se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave prijave projekta do: 7. listopada 2016. godine.
Prijavitelji će biti obaviješteni o statusu projektne prijave projekta u roku od 30 radnih dana od datuma završetka Javnog poziva/Natječaja.