Nove isplate iz podmjere 6.3.

Agencija za plaćanja objavila je nove isplate potpora za projekte iz podmjere 6.3., operacije 6.3.1.  za mala poljoprivredna gospodarstva. U petak je tako isplaćen novac za još 17 projekata.

Ukupno je do sada isplaćeno oko 23 milijuna kuna, za oko 200 projekata. Ove isplate predstavljaju prvu ratu, koja se sukladno Pravilniku i uvjetima Natječaja isplaćuje unaprijed, na temelju poslovnog plana, a druga rata će „malim“ poljoprivrednicima  biti isplaćena na kraju projekta, na temelju prikazanih računa.

Isplatu prve rate za svoje projekte očekuju i ostali korisnici kojima je Agencija za plaćanja izdala odluke o dodjeli sredstava, kojih je za sada 864.

Svim ostalim projektima prijavljenim na operaciju 6.3.1., koji su zadovoljili administrativnu fazu provjere (predana kompletna valjana dokumentacija) i fazu ocjene kvalitete poslovnog plana bit će također izdane odluke o dodjeli potpore.

Potpora malim poljoprivrednicima u operaciji 6.3.1. iznosi 15.000 eura, za 100% ulaganja, a iznos potpore korisnici će uložiti u aktivnosti koje su prikazali u poslovnom planu. U podmjeri 6.3., operaciji 6.3.1. to su:

  • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika (poljoprivredni proizvodi) osim proizvoda ribarstva
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I Pravilnika (poljoprivredni proizvodi),
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Novi natječaj iz podmjere 6.3. operacije 6.3.1. za mala poljoprivredna gospodarstva Agencija za plaćanja najavila je  za listopad 2016. godine.