EU fondovi za ključne infrastrukturne projekte u Hrvatskoj

Razvoj Zračne luke Dubrovnik  trenutno je najveći EU projekt u Hrvatskoj. Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.114.694.605,00 kuna, od čega je 947.490.414,25 kuna osigurano iz EU fondova.

Jedan od ključnih infrastruktrnih projekata u RH

Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tolušić posjetio je za vrijeme službenog posjeta Dubrovnik Zračnu luku Dubrovnik istaknuvši važnost ovog EU projekta, kao jednog od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Hrvatskoj.

Više od 65% turista dolazi u Dubrovnik zračnim putem. Imajući u vidu značaj turizma kao gospodarske grane u gradu Dubrovniku i cijeloj županiji neupitno je važno osigurati potrebnu kvalitetu Zračnoj luci, kao ključnoj za pristupačnost destinacije turistima, čemu će doprinijeti ovaj EU projekt.

Broj turista koji u Dubrovnik dolaze zračnim putem gotovo da prelazi  kapacitete Zračne luke, a povećanja broja dolazaka i odlazaka, koja se očekuju, ista s postojećim resursima ne može prihvatiti. Stoga je neupitna važnost ovog EU projekta za pristupačnost destinacije turistima i daljnji razvoj turizma u gradu i cijeloj županiji.

Bolja pristupačnost geopolitički izolirane županije

Osim neupitne gospodarske važnosti, Dubrovačko-neretvanska županija  je u geopolitičkom smislu izolirana od ostatka Hrvatske i EU, zbog uskog kopnenog pojasa i granice s Bosnom i Hercegovinom, iz čega proizlazi još veći značaj ovog EU projekta, pa je on prepoznat kao jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi ovog projekta uključuju

  • poboljšanje povezanosti županije s ostatkom Hrvatske i EU i pripreme za Schengen,
  • omogućivanje nesmetane slobode kretanja ljudi i roba te podizanje kvalitete života u regiji,
  • smanjenje nezaposlenosti, poticanje regionalnog razvoja te investicijskih aktivnosti,
  • rješavanje problema prometne zagušenosti zgrade Terminala te usklađivanje s međunarodnim standardima zračnog prometa.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju uzletno-sletne staze, staze za vožnju i stajanki, rekonstrukciju i dogradnju putničke zgrade Terminala,  izgradnju objekata za gospodarenje otpadom te unaprjeđenje mjera zaštite okoliša, te izgradnju kanalizacijskog sustava i izmiještanje postrojenja za ospkrbu avio gorivom, izgradnju administrativnih i ostalih objekata. Za realizaciju ovog EU projekta potpisana su dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Zračne luke Dubrovnik i  Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture.

Izvor: Zračna luka Dubrovnik http://www.airport-dubrovnik.hr/index.php/hr/projekt-razvoja-zld,

Europski strukturni i investicijski fondovi http://www.strukturnifondovi.hr/