Javni poziv iz Programa Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Status: Zatvoren Novi poziv otvoren do 10.11.2017. godine.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo. U okviru ovog poziva dodjeljivat će se potpore za troškove prekvalifikacija potrebnih za obavljanje vezanih obrta, pripreme i polaganja majstorskog ispita, pomoćničkog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti. Potpore se mogu ostvariti i za ishođenje licenci za izvođenje praktičnog dijela naukovanja.

Ministarstvo je i davatelj potpore, a u proračunu je planirano je ukupno 2.000.000,00 kuna za provođenje ovog Poziva.

Novi poziv otvoren do 10.11.2017. godine.

Namjena sredstava je za: obrazovanje u 2015. i 2016. godini i to za potrebe obavljanja vezanih obrta (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08) sukladno programima obrazovanja/ispita koje programe donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta te za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini.

Više o otvaranju obrta i vezanog obrta na linku

Korisnici
Prijavitelji koji obavljaju gospodarsku djelatnost:

-obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove, iz kategorije mikro, mala ili srednja poduzeća koji moraju ispuniti sljedeće uvjete:

  • imati sjedište na području Republike Hrvatske
  • imati prosječno od 1 do 249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja)
  • imati podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
  • biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU  br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore)
  • imati u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili

-prijavitelji koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost – fizičke osobe

Visina potpore
Potpora se odobrava u intenzitetu do 80% troškova, do iznosa kako slijedi:
• Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – 1.200,00 kuna
• Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti -najviše 3.200,00 kuna
• Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
• Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
• Prekvalifikaciju – stvarni troškovi školarine
• Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
• Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Isplata
Isplata odobrene potpore korisnicima vrši se jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore, nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.
Rokovi za prijavu:
Prijave se zaprimaju od 11. srpnja.2016. godine. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11. studenog 2016. godine.
Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom potražite na stranicama Ministarstva.