Potpore za povlačenje s tržišta i slobodnu distribuciju mandarina i jabuka

EU daje potporu proizvođačima jabuka i mandarina za povlačenje voća s tržišta i slobodnu distribuciju primateljima (humanitarnim organizacijama, ustanovama socijalne skrbi, školama i vrtićima, bolnicama i kaznenim tijelima).

Ova mjera   Europske komisije donesena je uslijed prošlogodišnjeg ruskog nastavka embarga na uvoz voća i povrća iz EU (Odluka Vlade Ruske Federacije od 25. lipnja 2015.), kako navodi Agencija za plaćanje.

Iznos financijske pomoći EU za pojedinu zemlju članicu određuje se  na temelju procjene količina na koje će utjecati ova odluka Ruske Federacije. Te se procjene temelje na izračunu  trogodišnjeg prosjeka izvoza određenih proizvoda u Rusku Federaciju.  RH je tako ove godine dodijeljeno 1.000 tona za mandarinu, 600 tona za jabuku i dodatnih 3.000 tona  za jedan ili više proizvoda.

Dodatna količina od 3.000 tona podijeljena je i pridodana osnovnim dodijeljenim količinama na način da se s tržišta može  povući za slobodnu distribuciju:

  •  2.300 tona za mandarinu
  •  2.300 tona  za jabuku

Kao i prošle godine,  provodit će se povlačenje s tržišta jabuka i mandarina za slobodnu distribuciju humanitarnim organizacijama, centrima i ustanovama socijalne skrbi, ustanovama za predškolski odgoj, ustanovama za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje, koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća, bolničkim ustanovama i kaznenim tijelima.

U skladu s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2016/921 i Pravilnikom o provedbi… Ministarstvo poljoprivrede je pripremilo Upute za proizvođače i primatelje proizvoda, kao i obrasce za prijavu. Potražite više informacija na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede te stranicama Agencije za plaćanja. 

U Ministarstvu poljoprivrede ističu kako  je u skladu s prošlogodišnjim rezultatima ove mjere (postotak utrošenosti dodijeljenih količina na razini EU u svibnju iznosio 34,22%)  Europska komisija ove godine dodijelila (ukupno) 70% manje količine.

U 2015. godini hrvatski proizvođači povukli su s tržišta 7.803 tona od ukupno 8.350 tona voća (93,5 % dodijeljenih količina) i iskoristili potporu u iznosu od 3.389.110 eura  (za  mandarinu iskorišteno za 2.653 tona od mogućih 3.200 tona a za jabuku ukupna odobrena količina od  5.150 tona). Hrvatska se tako, uz Italiju, Portugal, Rumunjsku i Mađarsku, svrstala među države koje su iskoristile preko 90 % dodijeljenih količina i EU potpora, navodi se u izvješću Ministarstva.