Otvoren Javni poziv za potpore otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Status: Otvoren do 31. listopada 2016

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Prihvatljivi korisnici potpora su  otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost na otocima,  a radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima te su kod tog poslodavca zaposleni bez prekida 12 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva.

Također, ako u vlasničkoj strukturi korisnika  – otočkog poslodavca udio imaju  Republika Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave, taj udio ne smije biti veći od 50%.

Glede djelatnosti/sektora, korisnik ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće  društvo, štedno-kreditna zadruga i slično).

Nadalje, na poslodavce s otoka II. skupine (prema važećem Zakonu o otocima) sukladno primjenjuje se čl. 4. Uredbe  Komisije (EU) br. 104/2000, što znači da su isključene potpore za djelatnost ribarstva i akvakulture, ali primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu 1 Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Za poslodavce s otoka I. skupine ne vrijede ova ograničenja, pa potpore mogu ostvariti oni koji djeluju u navedenim kao i u brojnim drugim sektorima.

Provjerite Popis otoka I. i II. skupine

Visina potpore: Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.
Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine.

Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine.

Korisnici potpora koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u 2015. godini, stječu pravo na podnošenje Zahtjeva protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog Zahtjeva.

“Dodjela potpore otočnim poslodavcima ima za cilj pomoći u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta. Potpora omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva”, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Zahtjevi se podnose do 31. listopada 2016. godine.

Dodatne detalje potražite u izvornom tekstu javnog poziva.

Grants