Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija (CEKOM)

Status: otvoren od 19.08.2016. i traje do  18.10.2016. godine.

Ministarstvo gospodarstva objavilo je  Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija. Radi se o ograničenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva).

  • Cilj Poziva za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Poziv je formiranje Liste unaprijed odabranih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Poziv

Ukupan iznos od 785.977.500,00 kuna osiguran je iz EFRR,  temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., (Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja.)
Prihvatljivi prijavitelji su  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori. Različite podgrupe prijavitelja prihvatljive su odvojenim modelima Poziva (Model 1. A, Model 1. B, Model 2,  Model 3).

Natječaj je otvoren 19.08.2016. i traje do  18.10.2016. godine.

Provjerite popis svih otvorenih natječaja

Grants