Sedam novih EU natječaja za zdravstvo, e usluge i socijalnu uključenost

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavilo je 18. srpnja 2016. godine sedam poziva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Ukupna vrijednost sedam novih EU natječaja je 1.948.142.077,00 kuna, a  bit će namijenjeni za projekte u području zdravstva, e-usluga i socijalne uključenosti.

Sredstva će se dodjeljivati putem natječaja putem sedam natječaja, a financiraju se projekti ulaganja e-usluge javne uprave, bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb.

  1. Razvoj e-usluga 626.018.159,00 kuna
  2. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini  171.800,00 kuna
  3. Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti  173.000,000,00 kuna
  4. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama 725.480,00 kuna
  5. Poboljšanje socijalne infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom kao podrška procesu institucionlizacije I. faza 107.294.118,00
  6. Poboljšanje infrastrukture u svrhu pružanja socijalnih usluga za djecu i mlade kao podrška procesu deinstitucionalizacije I. faza 71.424.800,00 kuna
  7. Unapređenje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije I. faza  73.125.000,00 kuna

Natječaji za  projekte iz područja zdravstva usmjereni su na podizanje kvalitete usluga primarne zdravtvene razine i posljedično smanjeno upućivanje u bolnice i veću produktivnot bolnica, smanjenje lista čekanja te nabavu novih suvremenih medicinskih uređaja kao i izgradnja ili rekonstrukcija dnevnih bolnica ili kirurgija.

Putem natječaja  za projekte iz područja sociijalne uključenosti nastojat će se smanjiti broj korisnika institucija i povećati broj prelazaka u nove oblike skrbi.

Natječaji iz područja e-usluga usmjereni su na poboljšanje trasparentnosti, odgovornosti i učinkovitosti javne uprave pa se planiraju projekti uvođenja petnaestak e-servisa za građane.