Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Pogledajte i otvorene natječaje za sektor poduzetništva i poljoprivrede

Status: otvoren od 18.7.2016. do 31.12.2020.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 18.7.2016. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: zdravstvo

Sažetak: U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.2 Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Uputa).

Na razini hitne zdravstvene zaštite cilj je u okviru bolnica uspostaviti objedinjene hitne bolničke prijeme kao najučinkovitije u pristupu hitne medicinske skrbi. Sredstva u okviru ovog specifičnog cilja koristit će se kao potpora ulaganjima u sedam (7) bolnica u RH za koje financiranje nije osigurano iz drugih izvora sa ciljem osiguravanja jednake dostupnosti hitne medicinske skrbi svim građanima RH. Iako je u Operativnom program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK) navedeno da će se potpora ulaganjima osigurati za četiri (4) bolnice, na temelju analize potrebnih ulaganja kao i raspoloživih izvora financiranja, odlučeno je da će se potpora osigurati za izgradnju/dogradnju/opremanje i za preostala tri (3) objedinjena hitna prijema identificirana programom unutar inicijalno predviđene alokacije sredstava.

Svrha ovog Poziva: osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema.
Predmet ovog Poziva: uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 173.000.000,00HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.

Dokumentacija:

9a1.2 Sažetak Poziva