Objavljen Natječaj Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Na natječaj Grada Zagreba za 15.000 eura potpore mogu se javiti fizičke i pravne osobe s prebivalištem ili sjedištem na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije, upisani u Upisnik poljoprivrednika. Prijavna dokumentacija uz poslovni plan dostavlja se do 1. listopada 2016.godine (ili do ranijeg iskorištenja sredstava).

Uvjeti za prijavitelje i iznos potpore

Grad Zagreb objavio je 28. lipnja 2016. godine  javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini. Sredstva su osigurana iz Proračuna Grada Zagreba za 2016. godinu a ukupan iznos sredstava planiranih za isplatu po ovom natječaju iznosi 6.500.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u ovom natječaju su pravne i fizičke osobe koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, neovisno o pravnom obliku (opg, obrt, d.o.o., j.d.o.o.) sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije. 

Najviši pojedinačni iznos potpore koji se može ostvariti je 15.000 eura.

Aktivnosti/troškovi za koje se može ostvariti potpora

Potpora Grada Zagreba male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini može se ostvariti za niz aktivnosti. Uvjet je da su aktivnosti započete u ovoj godini, na vlastitom gospodarstvu, na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije.

Pogledajte i druge otvorene natječaje za poljoprivrednike

Aktivnosti za koje se može ostvariti potpora Grada Zagreba su:

  1. kupnja rasplodnih domaćih životinja, peradi i pčela;
  2. kupnja sjemena i sadnog materijala;
  3. kupnja, građenje, rekonstrukcija, adaptacija i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata;
  4. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta u zonama izvan građevinskih područja naselja u funkciji podizanja novih nasada ili stočarske proizvodnje;
  5. kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od ovlaštenih trgovačkih društava;
  6. podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada;
  7. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;
  8. aktivnosti na pripremi prve prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda preprodavačima ili prerađivačima (oprema za pakiranje i sortiranje, kalibrator, box palete, silosi, sušilice, komušač za lješnjake, drobilica i strojevi za čišćenje koštičavog voća);
  9. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje;
  10. operativno poslovanje PG-a maksimalno do 10% ukupne vrijednosti odobrene potpore za aktivnosti iz podtočaka 1. do 9. ove točke.

Napominje se da aktivnosti iz točaka 4., 9. i 19 mogu biti samo dodatne aktivnosti uz neku od ostalih aktivnosti s popisa, a ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Način i rokovi prijave

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava a najkasnije do 1. listopada 2016.godine. Prijavitelj uz dokumentaciju prilaže i poslovni plan, prema uputama na stranicama Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba