Pogledajte i aktualne natječaje za poduzetništvo i poljoprivredu

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Status: otvoren od 25.7.2016. do 31.12.2019.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 25.7.2016. do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: socijalna uključenost

Sažetak: U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.3. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika. Stoga se ovaj Poziv nadovezuje na dva poziva u okviru specifičnog cilja 9a3 koji su namijenjeni deinstitucionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije: 9a3.1 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 i 9a3.2 Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1.

Svrha ovog Poziva:
– podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.

Predmet ovog Poziva:
– stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 73.125.000,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.120.000,00 HRK

MRRFEU (UT) zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su centri za socijalnu skrb osnovani temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, čl. 126 ( NN 157/13,152/14,99/15, 52/16 ) i članka 54 Zakona o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08) i to u sljedećim županijama:
Primorsko – goranska županija;
Bjelovarsko – bilogorska županija;
Osječko – baranjska županija;
Vukovarsko – srijemska županija;
Dubrovačko – neretvanska županija;
Karlovačka županija;
Istarska županija;
Splitsko – dalmatinska županija;
Krapinsko – zagorska županija;
Brodsko – posavska županija;
Požeško – slavonska županija;
Grad Zagreb;
Zagrebačka županija.

Poziv se vodi kao otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine

Informativna radionica

Slijedom pokretanja Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1“ referentni broj: KK.08.1.3.01,Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje.

Dokumentacija:

Dokumentacija Poziva

Pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori 04.08.2016.

Preneseno sa: Strukturni fondovi.hr