Otvoreni poziv – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja 

Status: Otvoren do 31. prosinca 2019. godine

29.12.2017. – VAŽNO!!! – OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zbog  velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga i iscrpljenja financijske omotnice,  zatvara ovaj Poziv02. siječnja 2018.

Zatvaranje nastupa dana

31j3zwLCZyL56 milijuna kuna maksimalni je iznos potpore po projektu istraživanja i razvoja iz ovog natječaja. Za projekte temeljnih istraživanja moguće je ostvariti 100% potpore a za ostale kategorije do 85% potpore. Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za ovaj natječaj iznosi 748.000.000,00 kuna.U nastavku više detalja o pozivu na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava  „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. 

Pogledajte  sve trenutno otvorene natječaje ili zatražite informaciju

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici, a projekt mogu prijaviti samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelji i partneri moraju udovoljiti svim uvjetima prihvatljivosti iz Natječaja.

Visina potpore: Najniža vrijednost potpore  po projektu iznosi 190.000,00 kuna a najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 56.000.000,00 kuna.

Itenzitet potpore može doseći 100% prihvatljvih troškova projekta, ovisno o kategoriji aktivnosti  i/ili partnera na projektu.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj. Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija:

(potpore do 100%)
– temeljno istraživanje

(potpore do 85%%)
– industrijsko istraživanje
– eksperimentalni razvoj,
– studije izvedivosti.

Aktivnosti istraživanja i razvoja unutar jednog ili više područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost, Hrana i bio-ekonomija. Farmaceutika, bio-farmaceutika, medicinska oprema i ureĎaji; Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; Nutricionizam; Energetske tehnologije, sustavi i oprema; Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali; Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila; Ekološki prihvatljiva prometna rješenja; Inteligentni transportni sustavi i logistika; Kibernetička sigurnost; Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene; Protuminski program; Održiva proizvodnja i prerada hrane i Održiva proizvodnja i prerada drva.

Cilj projekta je razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom

Broj prijava po natječaju: Prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga po ovom Pozivu. Broj pojedinih potpora koje mogu biti dodijeljene jednom prijavitelju nije ograničen.

Provjerite i natječaj Inovacije u novoosnovanim malim i srednjim poduzećima.

Pogledajte  sve trenutno otvorene natječaje ili zatražite informaciju