Bespovratne potpore malim i srednjim poduzetnicima za ulaganja u nove i postojeće poslovne kapacitete

Status: otvoren od 17.5.2016. do 31.12.2016.

Ministarstvo poduzetištva i obrta objavilo je 17. svibnja 2016. godine otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Kompetentnost i razvoj MSP“. Iz Europskog fonda za regonalni razvoj isplatit će se temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 ukupno 867 milijuna kuna mikro, malim i srednjim poduzetnicima za razna ulaganja.

Ovisno o vrsti ulaganja različiti su maksimalni iznosi i intenziteti (postotci od ukupnog ulaganja) potpore. Kreću se od maksimalno 45% (do visine od čak 30 milijuna kuna po projektu) za materijalna i nematerijalna ulaganja u poslovne zgrade i opremu pa do maksimalno 75% za pripremu natječajne dokumentacije, grijanje i hlađenje te promidžbu  i vidljivost projekta.

Detaljnije pročitajte u nastavku

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće, koji udovoljavaju svim drugim uvjetima Natječaja 

Prijavitelj  mora djelovati samostalno, bez partnera na projektu, a po ovome Pozivu može podnijeti samo jednu valjanu projektnu prijavu

U nastavku donosimo skraćeni pregled prihvatljivih aktivnosti/troškova, uz naznaku o vrsti, visini i intenzitetu (%) potpore za svaku grupu troškova:

 1. Vrsta potpore: Regionalne potpore

Intenzitet: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

Minimalni iznos: 300.000,00 kuna

Maksimalni iznos:30.000.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 • Ulaganje u materijalnu imovinu:
  • gradnja, rekonstrukcija, održavanje i /ili preuređenje, modernizacija zgrada,   poslovnih prostorija i drugi objekata, uz uređenje pripadajuće parcele, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, uporabne dozvole
  • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon
  • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
  • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
  • nabava materijalne imovine putem zakupa ako zakup materijalne imovine ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu
 • Ulaganje u nematerijalnu imovinu
  • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva,
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 1. Vrsta potpore: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

Intenzitet: 50%

Maksimalni iznos: 2.000.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 1. Vrsta potpore Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

Intenzitet potpore: 50%

Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 • Sudjelovanje na  sajmovima

4.Vrsta potpore: Potpore za usavršavanje

Intenzitet potpore:

 1. za srednja poduzeća 60%, troškova, odnosno 70%  ako se  usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
 2. za mala i mikro poduzeća 70% troškova.

Maksimalni iznos potpore: 2.000.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 • Usavršavanje
 1. Vrsta potpore Potpore male vrijednosti (de minimis)

Intenzitet potpore:  75%

Maksimalni iznos potpore: 200.000 eura, odnosno 100.000 eura za djelatnost  cestovnog prijevoza robe u razdoblju od 3 godine (ukljčujući ovaj i sve druge natječaje)

Prihvatljive aktivnosti/troškovi:

 • Priprema natječajne dokumentacije
 • Grijanje i hlađenje
 • Promidžba  i vidljivost

Pogledajte na našim stranicama  i ostale otvorene natječaje za malo i srednje poduzetništvo

Grants