Programi kreditiranja EU projekata HBOR-a

Kod natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova raspoložive potpore rijetko pokrivaju sve predviđene troškove, odnosno intenzitet potpore rijetko iznosi 100% prihvatljivog ulaganja. Češće je slučaj da jedan dio investicije prijavitelj mora financirati iz vlastitih sredstava.

Nadalje, u većini slučajeva isplate odobrenih potpora se vrše na principu nadoknade, što znači da korisnik potpore projektna ulaganja podmiruje prvotno iz vlastitih sredstava, a tek nakon izvršenog plaćanja na temelju računa traži povrat novca, do visine odobrene potpore.

Pojam vlastita sredstva, u jeziku EU fondova ne podudara se nužno sa značenjem tog pojma u drugim investicijskim projektima niti u svakodnevnom govoru; vlastita sredstva za projekte EU fondova označavaju ona sredstva koja ne spadaju u potporu. Korisnik ta sredstva može pribaviti iz vlastitih izvora, drugog javnog fonda ili putem kredita.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak razvila je posebne kreditne linije za kreditiranje EU projekata, temeljem posebnih programa kreditiranja za projekte privatnog sektora, projekte javnog sektora te projekte ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice.

Više u izvornom tekstu : 

Projekti ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice 

Projekti privatnog sektora

Projekti javnog sektora

Krediti se u principu realiziraju u suradnji s nekom od poslovnih banaka, po uvjetima iz relevantnog programa HBOR, ali i izravnim kreditiranjem HBOR.

Kreditiraju se ulaganja sukladno investiciji koja se prijavljuje temeljem natječaja. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:

  • dio projekta koji će se kandidirati za ESI fondove – prihvatljivi izdaci sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga,
  • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove prema uvjetima iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga – neprihvatljivi izdaci (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita.

Popis poslovnih banaka koje surađuju s HBOR na ovim programima, kao i sve detalje pojedinih programa potražite na službenim stranicama HBOR.

Članak koji čitate informativnog je karaktera. Sve detaljnije i ažurirane informacije provjerite na službenim stranicama HBOR.