Najavljeni natječaji iz programa e-impuls 2016

Ministarstvo poduzetništva najavilo je otvaranje natječaja iz Programa e-impuls.

Dobro poznati program potpora Ministarstva poduzetništva i obrta “Poduzetnički impuls” postaje ove godine “e-impuls“, raspolaže sa znatno više sredstava i ima tri nova potprograma (žene poduzetnice, ciljne skupine poduzetnika, hrvatski branitelji i drugi). Sredstva su osigurana iz Europskih strukturnih fondova u okviru Operativnog programa Koherentnost i kohezija 2014-2020 Najavljeno je skoro   raspisivanje natječaja za bespovratne potpore intenziteta do 100% ulaganja.

Pogledajte detalje o prvom otvorenom natječaju iz programa e-impuls 2016

Detalje najavljenih natječaja donosimo u nastavku.

JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA (80.000.000,00 kn)
KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti
IZNOS POTPORE: 30.000 – 500.000 kuna
INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
• Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
• Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
• Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti
• Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
• Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
• Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
• Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
• Stručno osposobljavanje i obrazovanje
• Marketinške aktivnosti

PODUZETNIŠTVO ŽENA (30.000.000,00 kn)
KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena
IZNOS POTPORE: 20.000 – 400.000 kuna
INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
• Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
• Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
• Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
• Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
• Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba     organizacijskih ili marketinških inovacija
• Uređenje poslovnog prostora/radionice
• Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
• Stručno osposobljavanje i obrazovanje
• Marketinške aktivnosti
• Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA (5.000.000,00 kn)
KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti
IZNOS POTPORE: 25.000 – 75.000 kuna
INTENZITET: 100%
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
• Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
• Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

DOMAĆI SAJMOVI (4.000.000,00 kn)
KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti
IZNOS POTPORE: 5.000,00 do 50.000,00 kuna
INTENZITET: 100%
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj
• Zakup izložbenog prostora
• Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
• Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
• Troškovi transporta izložaka
• Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
• Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
• Troškovi prijevoza (trošak prijevoza autobusom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

POTICANJE START – UP-ova (18.000.000,00 kn)
KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• -ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge
IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna.
NAMJENA: poticanje razvoja inovativnih projekata

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI (3.000.000,00 kn)
KORISNICI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta
IZNOS POTPORE: 10.000 – 100.000 kuna
INTENZITET: 100%
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave i repromaterijala i prijevoznih sredstava
• Poboljšanje uvjeta rada u radionici
• Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvod, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
• Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima

NAUKOVANJE ZA OBTNIČKA ZANIMANJA (3.000.000,00 kn)
KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na naukovanje
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta
IZNOS POTPORE: 15.000,00 do 150.000,00 kuna
INTENZITET: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima
Do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru

STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA (18.000.000,00 kn)
KORISNICI: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta
IZNOS STIPENDIJE: 750,00 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine (9.000,00 kuna)

UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI (UKUPNO 2.000.000,00 kn)
KORISNICI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
-Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama,
-Sufinanciranje vježbovnih tvrtki u srednjim školama,
-Sufinanciranje poduzetničkih inkubatora
IZNOS POTPORE: 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

PODUZETNIŠTVO KLASTERA (5.000,00 kn)
KORISNICI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)
IZNOS POTPORE: do 250.000 kuna za klastere u osnivanju
Do 450.000 kuna za operativne klastere
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• Nove tehnologije
• Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
• Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
• R&D
• Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
• Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
• Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
• Marketinške aktivnosti
• Studije opravdanosti osnivanja klastera
• Priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)

PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM (20.000.000,00 kn)
KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi od 32 godine – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)
IZNOS POTPORE: 20.000 – 100.000 kuna
INTENZITET: 100%
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
• Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
• Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
• Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
• Troškovi izrade web stranice i promidžbenog materijala za e-poslovanje
• Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
• Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja