InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Institucije Europske unije

Institucije i druga tijela EU

Europska unija je jedinstveni  politički subjekt čije su članice suverene države, koje  udružuju nadležnosti u ključnim područjima vlasti, radi zajedničke dobrobiti i ostvarenja zajedničkih ciljeva.

EU, poput države, ima svoje institucije i to zakonodavno tijelo (Parlament i Vijeće), izvršno tijelo (Komisija) i nezavisno sudbeno tijelo (Sud).

Ovlasti institucija EU-a utvrđene su osnivačkim ugovorima koje su dogovorile i ratificirale države članice.  Dva najvažnija ugovora su:

 • Ugovor iz Rima kojim je osnovana Europska ekonomska zajednica (EEZ)
 • Ugovor iz Maastrichta poznat i kao Ugovor o Europskoj uniji.

U područjima koja nisu obuhvaćena ugovorima samostalno odlučuju nacionalne vlade.

Institucijski trokut

Tri su institucije nadležne za stvaranje politike i donošenje odluka:

 1. Europski parlament

 2. Vijeće Europske unije
 3. Europska komisija.

Ostale institucije i tijela EU su

Međuinstitucionalna tijela

U EU-u postoje i brojne druge institucije i međuinstitucionalna tijela koja imaju specijalizirane uloge:

 • Europska središnja banka
  • nadležna je za europsku monetarnu politiku
 • Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS)
  • pomaže visokomu predstavniku EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Tu dužnost trenutno obavlja Federica Mogherini. Ashton je predsjednica Vijeća za vanjske poslove te provodi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Ujedno jamči i dosljednost i koordiniranost vanjskoga djelovanja EU-a.
 • Europski gospodarski i socijalni odbor
  • predstavlja civilno društvo, poslodavce i posloprimce
 • Europski odbor regija
  • predstavlja regionalna i lokalna tijela
 • Europska investicijska banka
  • financira investicijske projekte EU-a te pomaže malim poduzećima putem Europskoga investicijskog fonda
 • Europski ombudsman
  • istražuje pritužbe na nepravilnosti u postupanju institucija i tijela EU-a
 • Europski nadzornik za zaštitu podataka
  • štiti privatnost osobnih podataka građana
 • Ured za publikacije
  • objavljuje informacije o EU-u
 • Europski ured za odabir osoblja
  • odabire osoblje za institucije i druga tijela EU-a
 • Europska upravna škola
  • osoblju EU-a pruža izobrazbu u određenim posebnim područjima brojne specijalizirane agencije i decentralizirana tijela obavljaju niz tehničkih, znanstvenih i rukovoditeljskih poslova

Izvor: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr

%d blogeri kao ovaj: