InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Europski parlament

Što je, radi i kako funkcionira EU parlament

Europski parlament  je zakonodavno je tijelo EU, važan  forum za političke rasprave i donošenje odluka na razini EU.  Jedina je institucija Europske unije a koju izravno biraju građani. 751 zastupnik u Parlamentu tu je da bi zastupao vas.

Europski parlament je jedna od tri  institucije Europske unije nadležne za stvaranje politike i donošenje odluka u Europskoj uniji, te zajedno   s Europskom komisijom. i  Vijećem Europske unije  čini tzv. institucijski trokut EU.

Nadležnosti Parlamenta

Parlament ima tri glavna područja rada: zakonodavno, nadozorno  i proračunkso.

  • Zakonodavno područje rada Europskog parlamenta

Europski parlament donosi propise EU na temelju prijedloga Europske komisije zajedno s Vijećem EU. Donosi odluke o međunarodnim sporazumima, o proširenjima EU,  preispituje program rada Komisije i poziva Komisiju da predloži zakonodavne akte.

Parlament djeluje kao suzakonodavac, dijeleći s Vijećem ovlast usvajanja i izmjenjivanja zakonodavnih prijedloga te odlučivanja o proračunu EU-a. On također nadzire rad Komisije i drugih tijela EU-a te surađuje s nacionalnim parlamentima država EU-a, od kojih dobiva njihova mišljenja.

  • Nadzorno područje rada Europskog parlamenta

Europski parlament provodi demokratski nadzor svih institucija EU, izabire predsjednika Komisije i odobrava Komisiju kao tijelo.  Europski parlament je ovlašten pdnijeti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji.   Razmatra predstavke građana i pokreće istrage, raspravlja o monetarnoj politici s Europskom središnjom bankom, odobrava izvršenje proračuna EU,  postavlja pitanja Komisiji i Vijeću te vrši monitoring izbora.

  • Proračunsko područje rada Europskog paramenta

Europski parlament odobrava dugoročni proračun EU-a (višegodišnji financijski okvir(, zajedno Vijećem.

Sastav Europskog parlamenta

Svaka država članica EU i ma u Europskom parlamentu određeni broj zastupnika, koji je srazmjeran s brojem stanovnika u toj državi članici. Pritom se primjenjuje načelo op dajuće proporcionalnosti koje osigurava da ni jedna država članica ne može imati manje od šest ni više od 96 zastupnika u Europskom parlamentu. Također, ukupan broj zastupnika u Europskom parlamentu  ne može biti veći od 751 (750 i predsjednik).

Zastupnici u Europskom parlamentu svrstani su prema političkom opredjeljenju, a ne nacionalnosti.

Predsjednik  zastupa Parlament u odnosima s drugim institucijama EU-a i svijetom te daje konačno odobrenje za proračun EU-a.

Kako funkcionira Parlament?

Rad Parlamenta odvija se na dvije glavne razine: Odbori Parlamenta i plenarne sjednice.

Odbori :  U Parlamentu djeluje 20 odbora i dva pododbora, a svaki se od njih bavi određenim područjem politike. Zadaća Odbora je priprema zakonodavstva.

Plenarne sjednice – Na plenarnim sjednicama svi se zastupnici u Europskom parlamentu okupljaju radi konačnog glasovanja o zakonodavnom prijedlogu i predloženim izmjenama. Na plenarnim sjednicama dakle donosi se zakonodavstvo.

Plenarne sjednice uglavnom se održavaju jednom mjesečno u Strasbourgu i traju četiri dana, no ponekad se sazivaju i dodatne sjednice u Bruxellesu.

Izvor: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_hr

Službena mrežna stranica Europskog parlamenta: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hr

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?id=4233&lang=hr

%d blogeri kao ovaj: