InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Europska središnja banka

Zadaća i uloga Europske središnje banke

Europska središnja banka (ESB) središnja je banka za Eurozonu ili europodručje: 19 država Europske unije koje su prihvatile euro.  Europska banka jedna je od službenih institucija EU. Nalazi se  u Frankfurtu na Majni, u Njemačkoj a u njoj radi više od 2500 zaposlenika iz cijele Europe.

Više: Institucije Europske unije

Glavni cilj Europske središnje banke je održavanje stabilnosti cijena u europodručju te očuvanje kupovne moći jedinstvene valute.

Uloga Europske središnje banke: ESB   ima središnju ulogu u Eurosustavu, kao  te u    Jedinstvenom nadzornom mehanizmu.

Odgovornost: Od siječnja 1999. Europska središnja banka (ESB) odgovorna je za provođenje monetarne politike za europodručje – najveće gospodarstvo svijeta nakon Sjedinjenih Američkih Država.

Zadaće Europske središnje banke uključuju područja od monetarne politike od nadzornih zadaća.  Određuje  i provodi o monetarnu politiku za europodručje te obavlja  brojne druge zadaće, među kojima je i nadzor banaka.

  • Jedinstvena monetarna politika

Ugovor o funkcioniranju Europske unije i Statut Europskog sustava središnjih banaka su pravna osnova za jedinstvenu monetarnu politiku EU.

Statutom Europske središnje banke. su 1. srpnja 1998. osnovani Europska središnja banka i Europski sustav središnjih banaka. Europska središnja banka osnovana je kao jezgra Eurosustava i ESSB-a.

  • Europski sustav središnjih banaka ESSB 

ESSB se sastoji od ESB-a i nacionalnih središnjih banaka svih država članica EU-a bez obzira na to jesu li prihvatile euro.

  • Eurosustav

Eurosustav se sastoji od ESB-a i nacionalnih središnjih banaka onih država koje su prihvatile euro. Eurosustav i ESSB usporedno će postojati sve dok ima država članica EU-a izvan europodručja.

  • Europodručje

Pojam Europodručje  odnosi se na države članice EU koje su prihvatile euro.

Predsjednik ESB-a je od 2011. godine Mario Draghi, a potpredsjednik je Vítor Constâncio.

Upravno vijeće glavno je tijelo nadležno za odlučivanje. Sastoji se od šest članova Izvršnog odbora i guvernera središnjih banaka 19 država europodručja. Predsjedava mu predsjednik ESB-a.

Izvršni odbor  čine predsjednik i potpredsjednik ESB-a te četiri člana, izabrana od strane predsjednika država i vlada država članica Eurozone (europodručja), a čiji mandat traje osam godina. Izvršni odbor odgovoran je za provođenje monetarne politike koje utvrđuje Upravno vijeće i za davanje uputa nacionalnim središnjim bankama.
Izvor: web stranica Europske središnje banke

%d blogeri kao ovaj: