InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Europska investicijska banka (EIB)

Europska investicijska banka (EIB)

Uloga Europske investicijske banke

 • dati poticaj zapošljavanju i gospodarskom rastu u Europi
 • podržati mjere za ublažavanje klimatskih promjena
 • promicati politike EU-a izvan granica EU-a.

Nadležnosti Europske investicijske banke

Posuđuje novac na tržištima kapitala te ga pozajmljuje uz povoljne uvjete za projekte usklađene s ciljevima EU-a. Otprilike 90 % zajmova daje se za projekte u EU. Novac se nikad ne uzima iz proračuna EU-a.

Tri glavne vrste proizvoda i usluga Europske investicijske banke

 • davanje zajmova

obuhvaća oko 90 % ukupnih financijskih obveza EIB-a; ova banka daje zajmove klijentima svih veličina kako bi potakla gospodarski rast i zapošljavanje, a ta potpora često pridonosi privlačenju drugih ulagača

 • spajanje zajmova

ovime se klijentima omogućuje da kombiniraju EIB-ovo financiranje s dodatnim ulaganjem

 • savjetovanje i tehnička pomoć za ostvarenje najveće vrijednosti za uloženi novac.

Zajmove u iznosu većem od 25 milijuna eura EIB daje izravno. Za manje zajmove EIB otvara kreditne linije za financijske institucije koje zatim pozajmljuju sredstva vjerovnicima.

Sastav i organizacija Europske investicijske banke

Sve države članice EU-a dioničari su EIB-a.

Odluke donose sljedeća tijela:

 • Vijeće guvernera  kojega čine ministri, uglavnom ministri financij, iz svih država članica EU-a,  određuje opću kreditnu politiku;
 • Upravno vijeće,  kojim predsjedava predsjednik EIB-a, sastoji se od 28 članova koje su imenovale države članice EU-a i jednog člana kojeg je imenovala Europska komisija. Odobrava poslove davanja i uzimanja zajmova;
 • Upravni odbor  je izvršno tijelo Banke koje se bavi  svakodnevnim poslovanjem.
 • Odbor za reviziju  provjerava izvode li se pravilno aktivnosti EIB-a.

Odjeli banke provode odluke uprave.

Kako funkcionira EIB?

Donosi odluke o uzimanju i davanju zajmova na temelju odlika pojedinog projekta   i mogućnosti koje nude financijska tržišta. U EU određuje posebne prioritete za pozajmljivanje  Izvan EU-a potiče politike razvoja i suradnje EU-a diljem svijeta.

Banka sama donosi odluke o uzimanju i davanju zajmova. Surađuje s drugim institucijama EU-a, osobito s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i Vijećem EU. 

Više: Institucije Europske unije  

Europski investicijski fond (EIF)

Europska investicijska banka  je većinski dioničar Europskog investicijskog fonda (EIF), fonda koji financira mala i srednja poduzeća (MSP) primjenom instrumenata poduzetničkog kapitala i rizičnog financiranja. Ostali dioničari Europskog investicijskog fonda su Europska komisija i financijske institucije iz cijele Europe.

Europski investicijski fonda je osnovan 1994. godine i djeluje u svim državama članicama EU-a, budućim državama članicama te u Lihtenštajnu i Norveškoj.

Proizvodi EIF-aEN uključuju:

 • poduzetnički kapital i mikrofinanciranje za MSP, osobito za nova i inovativna poduzeća
 • jamstva za financijske institucije, za financiranje zajmova danih MSP-ovima
 • pomoć državama članicama EU-a i državama u postupku pristupanja EU-u u cilju razvoja njihovih tržišta rizičnog kapitala.

http://www.eib.org/index.htm?lang=en

 

%d blogeri kao ovaj: