InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Europska komisija

Uloga Europske komisije

Europska komisija politički je neovisno izvršno tijelo EU-a. Jedina je odgovorna za izradu prijedloga za novo europsko zakonodavstvo te provodi odluke Europskog parlamenta i Vijeća EU.  Europska komisija izvršno je tijelo Europske unije te promiče njezin opći interes.

Nadležnosti Europske komisije

Europska komisija predlaže  zakonodavstvo EU. Komisija je jedina institucija EU-a koja predlaže zakonodavstvo o čijem donošenju odlučuju Parlament i Vijeće.

Europska komisija upravlja politikama i dodjeljuje financijska sredstva EU-a, određuje prioritete potrošnje EU-a zajedno s Vijećem i Parlamentom, izrađuje godišnje proračune koje odobravaju Parlament i Vijeće, nadgleda potrošnju sredstava pod nadzorom Revizorskog suda.

Europska komisija provodi zakonodavstvo EU-a te zajedno sa Sudom Europske unije osigurava ispravnu primjenu prava EU-a u svim država članicama.

Europska komisija predstavlja EU na međunarodnoj razini; zastupa sve države članice EU-a u međunarodnim tijelima, osobito u područjima trgovinske politike i humanitarne pomoći pregovara o sklapanju međunarodnih sporazuma u ime EU-a.

  • Predsjednik Europske komsije

Predsjednik Europske komisije za razdoblje 2014.- 2019. godine je Jean-Claude Juncker. 

  • Povjerenici Europske komisije

Komisija je sastavljena od 28 članova Kolegija povjerenika, uključujući predsjednika i potpredsjednike. Povjerenici, po jedan iz svake države članice, zaduženi su za političko vodstvo Komisije tijekom petogodišnjeg mandata. Predsjednik svakom povjereniku dodjeljuje nadležnost za određena područja politike.

Izvor Europska komisija

%d blogeri kao ovaj: