Novi natječaj za uspostavu proizvođačkih organizacija

Mjera 9 Tip operacije 9.1.1.

Agencija za plaćanja objavila je 10. 6. 2022. novi natječaj za Mjeru 9 Tip operacije 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija, vrijedan 10 milijuna kuna..

Putem natječaja financirat će se Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija. Prihvatljivi prijavitelji su isključivo proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2020. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede.

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, ali ne duže od 1. lipnja 2025. godine, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 400.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.