Potpore za recikliranje biootpada i proizvodnju energije iz OIE

Novi natječaj vrijedan 354 milijuna kuna

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je 13. 05. 2022.godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01). Pogledajte i ostale natječaje temeljem NPOO za poduzetnike

Putem Natječaja sufinancirat će se projekti fizičkih i pravnih osoba koji se odnose na izgradnju, nadogradnju i/ili opremanja postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada i novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE. Najveći iznos potpore po jednom projektu je 100 milijuna kuna, a intenzitet potpore ovisi o vrsti ulaganja i veličini poduzeća te iznosi od 45% do 80% prihvatljivog ulaganja.

Prijave projektnih prijedloga se zaprimaju od 13.06.2022 do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31.10.2023.

Za detaljnije informacije i konzultantske usluge u pripremi, prijavi i provedbi projekta, uključujući postupak nabave stojimo na raspolaganju.

Više o natječaju u nastavku

OIE
OIE

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji na natječaj za recikliranje i energiju iz OIE su pravne ili fizička osobe u rangu malog, srednjeg ili velikog poduzeća koje su u prethodnoj godini imali barem jednog zaposlenika.

Isključene sektori / djelatnosti

Ribarstva i akvakulture; Primarne poljoprivredne proizvodnje; Proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda; Kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću; Proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene; Poslovanja nekretninama; Financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja; Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem; Djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda

Napomena: Prijavitelj može biti registriran za više djelatnosti, pa i za neprihvatljive ali projekt koji prijavljuje ne smije se odnositi na neprihvatljive djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Sufinancirat će se troškovi izgradnje i opremanja postrojenja za recikliranje ili za proizvodnju energije iz OIE, uključujući trošak projektno tehničke dokumentacije, nadzora, kao i trošak konzultanta za pripremu projektne dokumentacije i vođenje projekta.

Iznosi bespovratne potpore

U okviru natječaja Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” najniži iznos potpore je 1.000.000 kuna a najviši 100.000.000 kuna.

Prijavite se na natječaj

Projektni prijedlozi podnose se od 13. lipnja 2022. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 31.10.2023.

Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi, prijavi i provedbi projekta, uključujući postupak nabave stojimo na raspolaganju.