LAG Lika natječaj za Mjeru 6 Tip operacije 6.1.1.

Bespovratne potpore do 50.000 eura za mlade poljoprivrednike

LAG Lika raspisala je novi natječaj za Mjeru 6 Tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Putem natječaja dodjeljivat će se bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 ili 50.000 eura za kupnju poljoprivredne mehanizacije, podizanje novih nasada, izgradnju i opremanje objekata na gospodarstvu i druga ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu.

Prijave na LAG natječaj za Mjeru 6.1.1. podnose se od 01. 06.2022. do 11. 07. 2022. godine. Stojimo na raspolaganju za stručne konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.

Više o natječaju u nastavku:

Mladi poljoprivrednici

Mjera 6. TO 6.1.1. Bespovratne potpore za mlade poljoprivrednike:

50.000 eura za korisnike kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje (trošak doprinosa može se financirati iz potpore)

20.000 eura za korisnike koji se neće zaposliti na gospodarstvu

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj za Mjeru 6.1.1. mogu se prijaviti mladi poljoprivrednici s područja LAG Lika i to: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj. Prijavitelji moraju imati sjedište a nositelj prebivalište na nekoj od navedenih lokacija. Projekti se također moraju provoditi na području LAG-a.

Mladi poljoprivrednik je osoba ne starija od 41 godinu koja nije dulje od 24 mjeseca nositelj poljoprivrednog gospodarstva za koje podnosi zahtjev, niti je ranije bio nositelj nekog drugog gospodarstva.

Poljoprivredno gospodarstvo (OPG, poljoprivredni obrt ili poljoprivredno poduzeće) za koje se podnosi potpora mora imati ekonomsku veličinu između 8.000 i 50.000 eura.

Iznos potpore:

  • Mladi poljoprivrednik kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja po osnovi poljoprivrede najmanje pet godina nakon konačne isplate ostvaruje potporu od 50.000 eura odnosno 370.625,00 kuna.
  • Mladi poljoprivrednik kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i neće biti obveznik doprinosa po osnovi poljoprivrede ostvaruje potporu od 20.000 eura odnosno 148.250,00 kuna.

Potpora se dodjeljuje za 100% iznosa ulaganja.

Prihvatljive aktivnosti

Putem Natječaja za Mjeru 6.1.1. Mladi poljoprivrednici može se nabavljati poljoprivredna mehanizacija (uključujući i rabljene traktore), poljoprivredna oprema i strojevi, kupnja zemljišta, podizanje novih trajnih nasada, izgradnja ili rekonstrukcija i opremanje objekata na gospodarstvu (staje, skladišta, objekti za preradu i sl.) i drugo.

Prijava na natječaj

Prijave na LAG natječaj za Mjeru 6.1.1. podnose se od 01. 06.2022. do 11. 07. 2022. godine. Stojimo na raspolaganju za stručne konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.