Novi Natječaj za Mjeru 6.3.1.

15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

LAG Gorski kotar objavila je novi natječaj za LRS tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Putem natječaja dodjeljuju se potpore u iznosu od 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a za kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, objekte, kupnju zemljišta, nove nasade i druga ulaganja u poljoprivredi. Vrijednost natječaja je 2.818.350,00 kuna.

Prijave se zaprimaju od 02.05.2022. do 02.06.2022. godine. Projekti se rangiraju po bodovima, prema kriterijima bodovanja, a u slučaju da dva ili više projekta ostvaruju jednaki broj bodova prednost se određuje po vremenu predaje. Za više informacija i konzultantske usluge u prijavi i provedbi projekta stojimo na raspolaganju. Više u nastavku:

Tko se može prijaviti na natječaj?

Prihvatljivi prijavitelji za Mjeru 6.3.1. su mala poljoprivredna gospodarstva (SOPG, OPG, poljoprivredni obrti i poduzeća te zadruge) ekonomske veličine između 2.000 i 7.999 eura, koja imaju sjedište na području LAG Gorski kotar i to: 

Gradovi: Čabar, Delnice i Vrbovsko te
Općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad
.

Projekti se također moraju provoditi na području LAG-a.

Što se može financirati iz potpore?

Putem natječaja za Mjeru 6.3.1. dodjeljuju se bespovratne potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, objekte, kupnju zemljišta, nove nasade i druga ulaganja u poljoprivredi. Prihvatljiva je kupnja rabljenih traktora, do 10 godina starosti.

Iznos potpore

Bespovratna potpora iz Mjere 6 Tip operacije 6.3.1. iznosi 15.000 eura, u protuvrijednosti u kunama, za 100% vrijednosti ulaganja, do navedenog iznosa.

Prijavite se na natječaj

Prijave se zaprimaju od 02.05.2022. do 02.06.2022. godine. Projekti se rangiraju po bodovima temeljem kriterija bodovanja, a u slučaju da više projekta ostvaruju jednaki broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Za više informacija i konzultantske usluge u prijavi i provedbi projekta stojimo na raspolaganju.