Mjera 8.6.2. Natječaj 2021/2022.godine

147 milijuna kuna za modernizaciju predindustrijske obrade drva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je 30. prosinca 2021.godine treći Natječaj za Mjeru 8. Programa ruralnog razvoja, Tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Putem natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore u iznosu od 10.000 € do najviše 1.000.000 € po projektu, za ulaganja u objekte i opremu za pilansku obradu drva, proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva, za manipulaciju, skladištenje, pripremu i piljenje oblog drva i druga ulaganja.

Prihvatljivi korisnici su MSP poduzeća i obrti čija je glavna djelatnost “Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda” (NKD 2007 područje C, odjeljak 16., registrirana prije 08.12.2021. godine.

Prijave na natječaj za Mjeru 8.6.2. podnose se od 15. 02. 2022. do 5. 05. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta stojimo Vam na raspolaganju.

Više o natječaju u nastavku

Mjera 8 Tip operacije 8.6.2.
Mjera 8 Tip operacije 8.6.2.

Prihvatljivi korisnici Mjere 8.6.2. – Tko se može prijaviti na Natječaj?

Na Natječaj za Mjeru 8 TIp operacije 8.6.2. mogu se prijaviti obrti i poduzeća u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za djelatnosti prerade drva NKD 2007 područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda i to:

 • Piljenje i blanjanje drva (uključujući strojno obrađivanje, rezanje, ljuštenje, cijepanje trupaca, proizvodnju nesastavljenoga drvenog materijala za podove, sušenje, impregnacija i drugo)
 • Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
 • Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva (šperploče, iverica, laminirano drvo, parketi, MDF i drugo)
 • Proizvodnja sastavljenog parketa
 • Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata (traverza, greda, krovnih konstrukcija, vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, montažnih kuća i njihovih elemenata, pretežno od drva – saune i sl….)
 • Proizvodnja ambalaže od drva

Prihvatljivi projekti – Što se može financirati iz potpore

Putem Mjere 8.6.2. financiraju se projekti koji se odnose na neku od gore navedenih djelatnosti (iz NKD 2007 područje C, odjeljak 16) a prihvatljivi su troškovi

 • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
  • za manipulaciju, skladištenje i pripremu oblog drva za piljenje (viličari, utovarivači, kranovi i dizalice, prikolice, lančane pile, kružne pile, za pikraćivanje i dr. )
  • za primarnu pilansku obradu drva (tračne i kružne pile trupčare i paralice, iverači i dr.)
  • za sekundarnu pilansku obradu drva (računalom upravljane kružne pile CNC optimirke, ravnalice, blanjalice, rubni profileri, razni ručni radni strojevi i drugo)
  • za piljenje oblog drva
  • za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.)
   radni alati
 • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (cjepač, briketirke, peletirke itd.)
 • Kupnja i/ili instalacija IKT u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva;
 • Gradnja i rekonstrukcija objekata za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda
 • Opći troškovi uključujući usluge konzultanta

Iznosi bespovratne potpore

Najniži iznos bespovratne potpore za Mjeru 8. Tip operacije 8.6.2. je 10.000 eura, a najviši 1.000.000 eura

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za bespovratne potpore je 147.000.000,00 kuna.

Prijava na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 15. 02. 2022. do 5. 05. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda.

Radi što kvalitetnije izrade prijavne dokumentacije preporuča se započeti s pripremama ranije. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za Mjeru 8.6.2. stojimo Vam na raspolaganju.