Mjera 6.3.1. Natječaj LAG Istočna Istra

15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

Status Natječaja: Natječaj je zatvoren.

LAG  Istočna Istra raspisala je  LAG natječaj za tip operacije 1.2.2., sukladan s Mjerom 6 Tip operacije 6.3.1.  Programa ruralnog razvoja RH. Ukupan iznos raspoloživih sredstava  je 1.699.177,50  kuna, a iznos potpore po projektu je 15.000 eura bespovratno (113.278,50 kuna) za 100% prihvatljivih troškova projekta. Ukupan raspoloživi iznos je 1.699.177,50 kn (15 projekata).

Potpora se može iskoristiti za kupnju mehanizacije i opreme, ulaganje u objekte za proizvodnju, preradu ili prodaju i druga ulaganja. Napomena: Za razliku od novog nacionalnog natječaja, na LAG natječaju dopušteno je kupovati rabljene ili traktore (do 10 godina starosti) i novu drugu opremu te nije obvezno ulagati u povećanje gospodarstva i OIE/digitalizaciju.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja LAG obuhvata i to: Grad Labin te općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

Pogledajte i druge LAG Natječaje i novi nacionalni natječaj za cijelu RH.

Prihvatljive aktivnosti:

Bespovratne potpore za poljoprivredu
Bespovratne potpore za poljoprivredu
  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta (samo za podizanje novih trajnih nasada ili za ishranu stoke)
  • kupnju (nove ili rabljene) poljoprivredne mehanizacije te novih strojeva i opreme (trktorskih priključaka, druge opreme za proizvodnju ili preradu)
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Rok za podnošenje prijava: Prijave se mogu podnositi od 8. 11. do 15. 12. 2021.godine.  Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.