LAG Papuk natječaj za Mjeru 6.3.

Bespovratne potpore za mala poljoprivredna gospodarstva

Natječaj je zatvoren.

LAG Papuk objavio je novi natječaj za tip operacije 1.1.1 LRS, sukladan Mjeri 6, Podmjeri 6.3. Tip operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja.

Putem natječaja dodjeljivat će se potpore u iznosu od  15.000 eura bespovratno (113.278,50 kn) za 100% prihvatljivih troškova projekta malim poljoprivrednim gospodarstvima, ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 €. Ukupan raspoloživi iznos je 1.585.899,00 kuna.

Prihvatljivi su troškovi kupnje poljoprivredne mehanizacije i opreme, ulaganje u objekte za proizvodnju, preradu ili prodaju i druga ulaganja.

Za razliku od novog nacionalnog natječaja, na LAG natječaju prihvatljiva je kupnja novih ili rabljenih traktora (do 10 godina starosti) i nove druge opremu za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Također, korisnici biraju jednu ili više od dopuštenih aktivnosti te nema obveznih ulaganja u povećanje, OIE i digitalizaciju, kao što je to na nacionalnom natječaju.

Prijave se zaprimaju od  19.10.2021. do 22.11.2021. godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.

Tko se može prijaviti na natječaj?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, obrti, poduzeća, zadruge)  ekonomske veličine od 2.000  do 7.999 eura, s područja LAG Papuk, i to:

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje i novi nacionalni natječaj za tip operacija 6.3.1. 

Što se može financirati iz potpore? 

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta.

Rokovi: 

Krajnji rok za podnošenje prijava je do 22.11.2021. godine  Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Natječaj za tip operacija 6.3.1.  objavljen je 12.10.2021. i na nacionalnoj razini  

Mjera 6.3. za dodjelu 15.000 eura malim poljoprivrednicima, najpopularnija je  mjera Programa ruralnog razvoja na koju se do sada javio najveći broj kandidata. Mala poljoprivredna gospodarstva 2021.godine imaju priliku prijaviti se na novi nacionalni natječaj ili jedan od LAG natječaja za Mjeru 6.3.