Natječaj LAG Cetinska Krajina a za Mjeru 6.3.1.

Mjera 6.3.1. Potpore d 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednicima

Natječaj je zatvoren.

LAG Cetinska Krajina objavio je novi natječaj za provedbu LAG Mjere 1.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Mjera 6. Tip operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja. Podsjećamo da je objavljen i novi nacionalni natječaj za istu mjeru, za područje cijele RH.

U okviru ovog natječaja dodjeljivat će se potpore u iznosu od 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima s područja LAG-a, za kupnju poljoprivredne mehanizacije, opreme i strojeva, kupnju životinja, podizanje novih trajnih nasada, objekte i druga ulaganja u poljoprivredu.

Za razliku od novog nacionalnog natječaja, na LAG natječaju dopušteno je kupovati rabljene ili traktore (do 10 godina starosti) i novu drugu opremu za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Također, korisnici biraju jednu ili više od dopuštenih aktivnosti te nema obveznih ulaganja u povećanje, kao što je to na nacionalnom natječaju.

Prijave projekata se zaprimaju od 22,10, do 22. 11. 2021.godine. U slučaju da dva ili više projekata ima isi broj bodova prednost ostvaruju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite svoju prijavu kvalitetno i na vrijeme uz našu stručnu pomoć. Više detalja u nastavku

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici potpore: Tko se može prijaviti na LAG natječaj?

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva (OPG, SOPG, poljoprivredni obrti ili poduzeća te zadruge) ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura, registrirana najkasnije do 1.10.2021.godine, s područja LAG obuhvata i to:

 • Gradovi Sinj, Trilj i Vrlika
 • Općine Hrvace i Otok

Projekti se također moraju provoditi na navedenim područjima.

Izračunajte ekonomsku veličinu gospodarstva: EVPG_kalkulator _

Ukoliko više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Pogledajte i druge otvorene LAG Natječaje i novi nacionalni natječaj za Mjeru 6.3.1. , za područje cijele RH.

Iznos bespovratne potpore

 • Iznos potpore: Putem natječaja za mjeru 6.3.1. dodjeljivat će se potpore u iznosu od  15.000 eura bespovratno (113.278,50 kn) po jednom projektu.
 • Intenzitet potpore: Potpore se dodjeljuju za 100% prihvatljivih troškova projekta.
 • Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 2.265.570,00 kuna,

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: Što se može financirati iz potpore?

Bespovratna potpora može se iskoristiti za jednu ili više od sljedećih aktivnosti/troškova:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (isključivo radi podizanja trajnih nasada ili za prehranu stoke)
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (prihvatljiva je NOVA mehanizacija, oprema i strojevi, izuzev traktora, koji mogu biti rabljeni, starosti do 10 godina, pod uvjetom da su boljih tehničkih karakteristika i noviji, od postojećeg na gospodarstvu)
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta do iznosa od 3.800,00 kuna.

Rokovi

Prijave se podnose od 22.10. do 22.11..2021. godine.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.