Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Program Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta Natječaj za 2021.godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2021. godinu. Prijave se zaprimaju od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine.

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća pravnog oblika obrti, trgovačka društva i zadruge sa statusom tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Program se provodi u cilju očuvanja i razvoja deficitarnih djelatnosti tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Raspoloživa sredstva za bespovratne potpore iznose 3 milijuna kuna i osigurat će se iz Državnog proračuna.

Iznosi bespovratne potpore: Najniži iznos potpore za dodjelu je 20.000 kuna, a najviši 50.000 kuna.

Prihvatljvi troškovi su:

  • nabava strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
  • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
  • nabava usluga u svrhu razvoja proizvoda
  • marketinške aktivnosti
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

Rokovi za prijavu: Prijave se zaprimaju od 27. rujna do 9. listopada 2021.,godine.