HAMAG BICRO Program kredita za ruralni razvoj

Krediti do 100.000 € za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni turizam

HAMAG obavještava da se obustavlja zaprimanje novih zahtjeva za Mali zajam za ruralni razvoj, zaključno sa 6.1.2022. godine (23:59:59h), zbog iskorištenja sredstva dostupne alokacije.

HAMAG BICRO zajmovi za ruralni razvoj od 21.rujna 2021.godine mogu se zatražiti do iznosa od 100.000,00 kuna.

U HAMAG BICRO Programu financijskog instrumenta Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj maksimalni iznos kreditiranja povećan je s dosadašnjih 50.000,00 eura na 100.000,00 eura. temeljem izmjena Sporazuma o financiranju Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te HAMAG-BICRO.

U nastavku više o uvjetima zajmova za ruralni razvoj

Svrha programa zajmova za ruralni razvoj

Svrha ovih financijskih instrumenata je financiranje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020 i to:

  • Poljoprivreda: Mjera 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
  • Ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti: Mjera 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  • Predindustrijska prerada drva: Mjera 8  Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. (TO 8.6.1. i 8.6.2.) Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Namjena kredita

Namjena HAMAG zajmova za ruralni razvoj i ruralni turizam usklađena je s prihvatljivim aktivnostima pojedinih mjera Programa ruralnog razvoja

Rok otplate, poček i kamata

HAMAG BICEO zajmovi za ruralni razvoj odobravaju se na rok do 10 godina, s počekom od 12 mjeseci ili duže ovisno o investiciji, a kamata se kreće od 0,5% do najviše 1%.Visina kamate ovisi o lokaciji ulaganja, odnosno o stupnju razvijenosti jedinice područne uprave na čijem području se provodi ulaganje i iznosi

Za I., II., III. i IV. skupine jedinica lokalne samouprave: 0,5%

V., VI.,VII. i VIII. skupine jedinica lokalne samouprave: 1%. 

Provjerite skupinu razvijenosti kojoj pripada Vaša općina/grad na poveznici 

Prijave na navedene financijske instrumente po novim, izmijenjenim uvjetima moguće su od 21. rujna 2021. godineKontaktirajte nas za više informacija i izradu dokumentacije zahtjeva i poslovnog plana za HAMAG BICRO zajam.