Tri nova natječaja za projekte u području energetike

Potpore za projekte u području energetike

Objavljena su tri nova natječaja za sufinanciranje projekata u području energetike, u okviru progama Energija i klimatske promjene, Norveškog financijskog instrumenta i EEA (European Economic Area – Europski gospodarski prostor) i to:

 • Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije
 • Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije
 • Proizvodnja energije iz mora

Natječaji su otvoreni od rujna 2021. do 29. studenoga 2021.godine. Izvor financiranja je Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Više detalja u nastavku

Energija i klimatske promjene: Sufinanciranje projekata za korištenje solarne energije, energije mora i geotermalne energije
Energija i klimatske promjene

Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

 • Prihvatljivi prijavitelji: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.
 • Prihvatljivi partneri: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.
 • Prihvatljivo područje: područje provedbe aktivnosti koje pokriva tehnička dokumentacija razvijena u sklopu projekta ograničena je na kontinentalno područje Hrvatske (Panonski bazen i njegovo rubno područje). Aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora
 • Iznos potpore po projektu: 200.000,00 – 1.300.000,00 EUR
 • Stopa sufinanciranja projekata: do 85%
 • Otvoren od 14. rujna 2021. do 29. studenoga 2021. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije

 • Prihvatljivi prijavitelji: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj
 • Prihvatljivi partneri: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj
 • Prihvatljivo područje: odabrani projekti provodit će se na cijelom području Republike Hrvatske. Aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.
 • Iznos potpore po projektu: 200.000,00 – 1.300.000,00 EUR
 • Stopa sufinanciranja projekata: do 85%
 • Ukupna vrijednost Poziva: 7.400.000,00 EUR
 • Otvoren od 14. rujna 2021. do 29. studenoga 2021. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Proizvodnja energije iz mora

 • Prihvatljivi prijavitelji: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.
 • Prihvatljivi partneri: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.
 • Prihvatljivo područje: odabrani projekti provodit će se u obalnom području Hrvatske. Aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.
 • Iznos potpore po projektu: 200.000,00 – 1.300.000,00 EUR
 • Stopa sufinanciranja projekata: do 85%
 • Otvoren od 14. rujna 2021. do 29. studenoga 2021. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Potpore Norveške i EGP (Europski gospodarski prostor – eng. EEA – European Economic Area financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Grantovi imaju dva glavna cilja: pridonijeti ravnopravnijoj Europi, socijalno i ekonomski, i ojačati odnose između Islanda, Lihtenštajna i Norveške i 15 zemalja korisnica u Europi.

2021-11-29T00:54:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

Do zatvaranja prijava još