Mjera 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – Dodatnih 46,6 milijuna kuna

Za provedbu Mjere 17. Podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka povećan je iznos sredstava za bespovratne potpore te ukupan iznos raspoloživih sredstava po Natječaju sada iznosi 146.630.000,00 kuna.

Povećanje sredstava za Mjeru 17 objavljeno je u Izmjenama Natječaja od 1.travnja 2021.godine, kako prenosi na svojim stranicama Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Povećanje se odnosi na III. Natječaj za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ objavljen dana 25. svibnja 2020. godine, za koji su se prijave podnosile do prosinca 2020. godine

Pogledajte Plan objave natječaja za 2021.godinu

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. Natječaja. Cilj Natječaja za provedbu podmjere 17.1 je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 €, a intenzitet bespovratne potpore je do 70% prihvatljive premije osiguranja.