Potpore za veći broj korisnika prijavljenih na prošlogodišnje natječaje

Agencija za plaćanja objavila je danas obavijest kako je Ministarstvo poljoprivrede donijelo odluku o povećanju sredstava za natječaje za mjere Programa ruralnog razvoja provedene u 2020.godini. Sredstva su povećana za provedbu sljedećih natječaja:

  • tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ od 4. svibnja 2020. godine za 50 milijuna kuna (dodatna 134 projekta)
  • tip operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” od 28. travnja 2020. godine, također za 50 milijuna kuna
  • tip operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ od 14. veljače 2020. godine za korisnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća za dodatnih 60 milijuna kuna teza korisnike u rangu velikih poduzeća za dodatnih 114 milijuna kuna, pri čemu je ukupan iznos sredstava za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća od 12 milijuna kuna relociran na korisnike u rangu velikih poduzeća
  • tip operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ od 2. prosinca 2019. godine za 85 milijuna kuna.

Broj projekata za financiranje

Točan broj dodatnih projekata koji se mogu financirati povećanom alokacijom moguće je trenutno utvrditi jedino za natječaje u kojima se dodjeljuje fiksna potpora (Mjera 6.2.) Inicijalna alokacija za ovaj natječaj iznosila je 120.000.000 kuna, što je dostatno za 322 projekta, dok se današnjim povećanjem omogućava financiranje još 135 projekta, odnosno ukupno 457 projekata a na natječaj je prijavljeno više od 2.800 prjiava.