Bespovratne potpore do 150.000 € za 100% troškova projekta

 Natječaj je zatvoren. Novi natječaj za mjeru 4.4.1. najavljen za 2021.godinu  

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Prihvatljiva ulaganja: 

U okviru natječaja iz podmjere 4.4. tip operacije 4.4.1. moguće je ostvariti bespovratna sredstva su sljedeća ulaganja:

 • Ulaganje u građenje terasastih parcela
 • Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida
 • Ulaganje u sadnju živica
 • Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
 • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka)
 • Izgradnja novih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri
 • Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti
 • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 • Kupnja zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta odnosno ulaganja (bez općih troškova)

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Visina potpore iznosi od najmanje 400 € do najviše 150.000 €, za 100% prihvatljivih troškova projekta

Tko su korisnici podmjere 4.4.?

Prihvatljivi korisnici / prijavitelji na natječaj su:

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili
 • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
 • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode

Korisnici koji ulažu u nabavu električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih nastambi za stoku se moraju baviti stočarskom proizvodnjom u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju, što dokazuju upisom stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku objave natječaja na e-savjetovanju.

Rokovi

Rok za podnošenje zahtjeva za bespovratne potpore je od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. godine.