Bespovratna sredstva za poljoprivrednike s područja LAG5

Status natječaja: Zatvoren

LAG 5 je u lipnju 2020.godine objavio nova dva natječaja za bespovratne potpore poljoprivrednicima na svom području i to natječaj za male poljoprivrednike (podmjera 6.3. Programa ruralnog razvoja) i natječaj za restrukturiranje i modernizaciju poslovanja (podmjera 4.1. tip operacije 4.1.1.).

U okviru LAG natječaja za tip operacije 4.1.1.  mogu se ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 5.000,00 €, do maksimalno 30.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a potpora se može iskoristiti za razna ulaganja u restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova, a za mlade poljoprivrednike do 70%. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog Natječaja iznose 450.557,12 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva s područja LAG-a i to  općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula. Projekti se također moraju provoditi na navedenom području.

Pogledajte i druge LAG natječaje.

Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge za LAG natječaj kontaktirajte nas  i pripremite svoj projekt na vrijeme. Trošak konzultantskih usluga u cijelosti je moguće refundirati iz potpore.

Prijavitelji moraju ispuniti uvjet ekonomske veličine; za projekte u sektoru  voća,povrća i cvijeća najmanja prihvatljiva ekonomska veličina je 6.000 eura, a za projekte u ostalim sektorima  8.000 eura.

Prijavitelji također moraju ispuniti i druge uvjete, ovisno o vrsti prijavitelja; pravne osobe (d.o.o., j.d.o.o., zadruge)  koje se prijavljuju na natječaj moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada tijekom cijele prošle godine. Kod fizičkih osoba (OPG, obrt) nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće).

Natječaj za bespovratne potpore je otvoren od  13. srpnja 2020. do 13. kolovoza 2020.godine   Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.