Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond  za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuju javni poziv za  nacionalno sufinanciranje  projekata koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2020. godini.

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama.

Putem programa LIFE Europska komisija sufinancira odabrane projekte u intenzitetu:

  • do 60 %,prihvatljivih troškova projekte iz područja Priroda i bioraznolikost
  • do 75 % prihvatljivih troškova projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i stanišnih tipova propisanih EU direktivama o staništima i pticama
  • do 55 % prihvatljivih troškova ostale projekte

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će LIFE projekte s najviše 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Na LIFE program mogu se prijaviti

  • javna tijela
  • privatne tvrtke
  • nevladine organizacije

Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Programom LIFE Europska unija želi doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava.

Provedbom LIFE projekata doprinosi se održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti.