Nacrti natječaja za to 3.2.1. i to 4.3.3.

Nacrt natječaja za mjeru 3, podmjeru 3.2. tip operacije 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja   iz Programa ruralnog razvoja objavljen je 11.svibnja 2020.godine U savjetovanje se možete uključiti najkasnije do 22. svibnja 2020. godine.  putem poveznice.

Također, 8.svibnja 2020. na javnom savjetovanju objavljen je i nacrt natječaja za mjeru 4., podmjeru 4.3. tip operacije 4.3.3.  Ulaganje u šumsku infrastrukturu  U savjetovanje za natječaj iz podmjere 4.3. se možete uključiti najkasnije do 22. svibnja 2020. godine putem ove poveznice. 

Objava nacrta svih natječaja iz Programa ruralnog razvoja na e-savjetovanju obveza je iz  članka 18. stavka 4. novog, jedinstvenog Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Prije objave natječaja, nacrti svih natječaja objavljuju se na portalu e-savjetovanja   Putem portala sve zainteresirane strane mogu davati svoje prijedloge i primjedbe na nacrt novog natječaja.

Ministarstvo poljoprivrede poziva  vas na aktivno sudjelovanje u savjetovanju davanjem konstruktivnih komentara i prijedloga na tekst natječaja.