Izradite poslovni plan koji će ostvariti sredstva

Poslovni plan je plansko-poslovni elaborat u kojem poduzetnik ili poduzeće pokazuje svoje planove, ambicije i ideje te ispituje realnost ostvarenja istih.

Poslovni plan koristan je samom poduzetniku no u praksi se ipak najčešće izrađuje kada to netko od poduzetnika traži; prilikom zahtjeva za kredit od komercijalne banke, HAMAG BICRO ili HBOR-a, kod zahtjeva za bespovratna sredstva ili u potrazi za investitorom.

U oba slučaja poslovni plan treba predstaviti poslovnu ideju, planirani način ostvarenja i ispitati isplativost iste. Također, u oba slučaja krajnja svrha poslovnog plana je odluka o investiciji – da li i u kojoj mjeri u određeni poslovni pothvat ima smisla ulaziti i da li će se provoditi.

Kako napisati poslovni plan?

 • Poslovni plan mora biti lako čitljiv, razumljiv, logičan i realan.
 • Mora pružati dovoljno relevantnih informacija da bi se na temelju njega mogla donijeti odluka o investiciji:  U tu svrhu prije svega treba prikupiti a zatim odmjeriti i filtrirati informacije koje će se naći u poslovnom planu; uz pažnju da se uključe one koje su neophodne a odbace suvišne.
 • Nadalje, sve informacije i projekcije poslovnog plana moraju biti temeljene na činjenicama i po mogućnosti potkrijepljene dokazima te prezentirane na razumljiv način.
 • I najvažnije: Kada pišemo poslovni plan, trebamo stalno imati na umu njegovu svrhu i namjenu – prezentiranje tržišne isplativosti ideje.

Izradu poslovnog plana možete zatražiti putem sljedeće kontakt forme:

Najčešće greške pri pisanju poslovnog plana

Najčešće greške kod pisanja poslovnog plana s kojima smo se susreli kada nam poduzetnik dostavi svoj poslovni plan na mišljenje ili pomoć su sljedeće:
• Na nekoliko stranica teksta narativno se predstavlja ideja slobodnim stilom
• Na gomili teksta elaboriraju se do najsitnijih detalja investitoru/kreditoru nebitne stvari (najčešće podrobni tehnički i tehnološki opisi)
• Zanemaruje se propisana metodologija izrade i sadržaj poslovnog plana
• Financijske projekcije su „prenapuhane“ i nerealne već na prvi pogled
• Tablice financijskih projekcija nisu u skladu sa standardima

Slučajeve da se s interneta „skine“ i kopira neki random poslovni plan koji nije niti primjenjiv na konkretnu ideju ne treba ni spominjati.

Što sadrži poslovni plan?

HAMAG BICRO i HBOR imaju preporuke sadržaja poslovnog plana. Preporučeni sadržaj poslovnog plana za HAMAG BICRO kredit je:

1.Podaci o poduzetniku

1.1. Opći podaci
1.2. Podaci o osnivaču d.o.o.-a odnosno vlasniku obrta

2.Polazište

2.1. Nastanak poduzetničke ideje
2.2. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata

3.Predmet poslovanja

3.1. Opis postojećeg poslovanja
3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu- postojeći program
3.3 Imovina i učinkovitost poslovanja
3.4. Položaj na tržištu nabave

4.Lokacija

4.1. Opis postojeće lokacije
4.2. Opis lokacije projekta
4.3. Opis zaštite i utjecaja okoline

5.Tehnološko-tehnički elementi pothvata

5.1. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)
5.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika
5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih

6.Tržišna opravdanost

6.1. Tržište nabave
6.2. Tržište prodaje
6.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

7.Financijski elementi pothvata

7.1. Investicije u osnovna sredstva
7.2. Investicije u obrtna sredstva
7.3. Troškovi poslovanja
7.4. Proračun amortizacije
7.5. Izvori financiranja
7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka (dohotka)
7.7. Pokazatelji učinkovitosti i novčani tok
7.7.1. Novčani tok
7.7.2. Pokazatelji učinkovitosti

8.Zaključna ocjena projekta

Treba li se strogo držati svih preporučenih dijelova poslovnog plana?

HAMAG BICRO i HBOR imaju preporuke sadržaja poslovnog plana, kao i neke banke. Kada tražimo sredstva od konkretnih kreditora uputno je držati se sadržaja kojega su sami naznačili kao poželjnog za poslovni plan.

U literaturi i u praksi je prisutno više oblika i sadržaja za poslovni plan, raznih autora. Poduzetnik se može držati preporučenog sadržaja točno po preporukama ili kombinirati prilagođavajući svojoj ideji a naročito je bitno prilagoditi veličini pothvata i iznosu investicije, sektoru i sl.

U svakom slučaju poslovni plan mora sadržati:

 • Sažetak u kojemu će biti naglašeni najvažniji podaci iz svih poglavlja poslovnog plana
 • Predstavljanje poduzeća i ključnih ljudi – kako bi se dokazao kapacitet za provedbu poslovne ideje  Predstavljanje ključnih ljudi,  uz tržišne aspekte  jedan je  od najvažnijih dijelova poslovnog plana. Investitora/kreditora uvjerava u to da će poduzetnik biti sposoban realizirati prije svega samu ideju, a onda i njen plasman na tržište. Obrazovanje i iskustvo u struci, mreža poslovnih kontakata, poznavanje industrije, dokazane menadžerske vještine, uspjeh u dosadašnjem poslovanju –  ono je što ovaj dio poslovnog plana treba istaknuti.
 • Predstavljanje same poslovne ideje s planom provedbe
 • Tržišnu analizu i marketing planKljučni dio poslovnog plana koji govori o tome kome će konkretno Vaš proizvod biti interesantan; tko bi i zašto za njega bio spreman izdvojiti svoj novac, koliki novac i kako ćete do tog tržišta doprijeti i zauzeti svoj tržišni udio, u odnosu na konkurenciju.
 • Financijsku analizu same investicije (što je predmet investicije, koliko košta – /potkrijepljeno ponudama dobavljača/ te zašto je nužno za provedbu poslovne ideje i izvori financiranja)
 • Financijske projekcije budućeg poslovanja s izdvojenim pokazateljima (operativni troškovi poslovanja, troškovi zaposlenika, otplatni plan kredita, amortizacija, Račun dobiti i gubitka, novčani tok, ekonomski tok, interna stopa rentabilnosti, period povrata, čista sadašnja vrijednost, statički pokazatelji uspješnosti, točka pokrića, analiza osjetljivosti…)
 • Zaključnu ocjenu

Zaključno, poslovni plan mora razumljiv, s optimalnom količinom informacija, logičan i realan a sve informacije i projekcije poslovnog moraju biti temeljene na činjenicama i po mogućnosti potkrijepljene dokazima. I najvažnije, da bi ispunio svoju svrhu, poslovni plan mora biti orijentiran tržištu.