Kamate do 0,5% i poček 12 mjeseci za HAMAG BICRO investicijske zajmove

HAMAG BICRO  provodi Programe ESIF  zajmova, namijenjenih malim poduzetnicima,  uz povoljnije uvjete financiranja – smanjenje kamatne stope i sredstava osiguranja. Financijska sredstva osiguravaju Europskih  strukturni i investicijski fondovi (ESIF).

HAMAG BICRO provodi tri programa kreditiranja poduzetništva: Program mikro investicijskih zajmova, Program malih investicijskih zajmova te  Program zajmova za obrtna sredstva.  Dostupni su također i HAMAG krediti za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

Kao jedna od mjera pomoći gospodarstvu uslijed novonastale krizne situacije zbog pandemije COVID 19, dodatno su smanjene kamate na HAMAG BICRO kredite, pa sada iznose za mikro i male investicijske kredite od 0,1% do najviše 0,5%, a za obrtna sredstva 0,5% do 1,0%, prema lokaciji ulaganja.

Uslijed krizne situacije kamate na investicijske kredite snižene su te iznose od 0,1% do najviše 0,5%, a kamate za kredite za obrtna sredstva iznose od 0,5% do 1,0%.  

HAMAG BICRO mikro i mali investicijski zajmovi

oprema

Najveći iznos investicijskih kredita je 50.000 eura, s maksimalnim rokom otplate 10 godina, uključujući godinu dana počeka. Za investicijske kredite do 25.000 eura najdulji je rok otplate 5 godina, također uključujući godinu dana počeka. Investicijski krediti namijenjeni su za nabavu stalne materijalne i nematerijalne imovine uključujući objekte, opremu i strojeve i dr. Jedan dio kredita (do 30%) može biti namijenjen obrtnim sredstvima (troškovi poslovanja, nabava kratkotrajne materijalne i nematerijalne imovine i sl.).  Kamate iznose od 0,1% do najviše 0,5%, prema mjestu ulaganja.

HAMAG BICRO krediti za obrtna sredstva

coin-4070590_960_720Za kredite za obrtna sredstva najveći je iznos kredita 25.000 eura, a trenutno je aktualan posebno prilagođen program za kriznu situaciju, tzv. COVID 9 krediti za obrtna sredstva, s kamatama od 0,5% do 1,0%, s rokom otplate do 3 godine, uključujući 1 godinu počeka. Primjeri namjene kredita su:  priprema proizvodnje; sirovina i materijal; ostali proizvodni troškovi; troškovi zaposlenih; novo zapošljavanje; zakup poslovnog prostora; režijski troškovi; opći troškovi.

Uz dokumentaciju za HAMAG BICRO kredit predaje se i poslovni plan izrađen po propisanoj metodologiji. Ukoliko Vam je potrebna pomoć za izradu poslovnog plana, obratite nam se s povjerenjem i zatražite neobvezujuću ponudu. 

Tko može biti korisnik HAMAG BICRO kredita?

HAMAG Investicijske kredite mogu zatražiti postojeći subjekti malog gospodarstva ali i fizičke osobe koje još nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. U tom slučaju fizičke osobe dužne su registrirati poslovni subjekt do trenutka isplate kredita i sklapanja ugovora.

Posebni program kredita za obrtna sredstva Covid 19 mogu koristiti postojeći poduzetnici / obrtnici, koji su pogođeni kriznom situacijom.

Instrumenti osiguranja

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmu HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice  korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Uz dokumentaciju za HAMAG BICRO kredit predaje se i poslovni plan izrađen po propisanoj metodologiji. Ukoliko Vam je potrebna pomoć za izradu poslovnog plana, obratite nam se s  kontaktirajte nas za više informacija.