Kamate do 0,5% i poček 12 mjeseci za HAMAG BICRO investicijske zajmove

HAMAG BICRO  provodi Programe ESIF  zajmova, namijenjenih malim poduzetnicima,  uz povoljnije uvjete financiranja – smanjenje kamatne stope i sredstava osiguranja. Financijska sredstva osiguravaju Europskih  strukturni i investicijski fondovi (ESIF).

HAMAG BICRO provodi tri programa kreditiranja poduzetništva: Program mikro investicijskih zajmova, Program malih investicijskih zajmova te  Program zajmova za obrtna sredstva.  Dostupni su također i HAMAG krediti za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

Obavijest HAMG-a od 31.7.2020. : Zbog iskorištenja sredstva dostupne alokacije zaključno sa 31.7.2020. godine privremeno obustavlja zaprimanje novih zahtjeva za ESIF Male zajmove. Prilikom ponovne aktivacije Programa pravovremeno će biti izdana obavijest. Poduzetnicima su na raspolaganju preostale mjere financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

HAMAG BICRO mikro i mali investicijski zajmovi

oprema

Najveći iznos investicijskih kredita je 50.000 eura, s maksimalnim rokom otplate 10 godina, uključujući godinu dana počeka. Za investicijske kredite do 25.000 eura najdulji je rok otplate 5 godina, također uključujući godinu dana počeka. Investicijski krediti namijenjeni su za nabavu stalne materijalne i nematerijalne imovine uključujući objekte, opremu i strojeve i dr. Jedan dio kredita (do 30%) može biti namijenjen obrtnim sredstvima (troškovi poslovanja, nabava kratkotrajne materijalne i nematerijalne imovine i sl.).  Kamate iznose od 0,1% do najviše 0,5%, prema mjestu ulaganja.

HAMAG BICRO krediti za obrtna sredstva

coin-4070590_960_720Za kredite za obrtna sredstva najveći je iznos kredita 25.000 eura, a trenutno je aktualan posebno prilagođen program za kriznu situaciju, tzv. COVID 9 krediti za obrtna sredstva, s kamatama od 0,5% do 1,0%, s rokom otplate do 3 godine, uključujući 1 godinu počeka. Primjeri namjene kredita su:  priprema proizvodnje; sirovina i materijal; ostali proizvodni troškovi; troškovi zaposlenih; novo zapošljavanje; zakup poslovnog prostora; režijski troškovi; opći troškovi.

Uz dokumentaciju za HAMAG BICRO kredit predaje se i poslovni plan izrađen po propisanoj metodologiji. Ukoliko Vam je potrebna pomoć za izradu poslovnog plana, obratite nam se s povjerenjem i zatražite neobvezujuću ponudu. 

Tko može biti korisnik HAMAG BICRO kredita?

HAMAG Investicijske kredite mogu zatražiti postojeći subjekti malog gospodarstva ali i fizičke osobe koje još nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. U tom slučaju fizičke osobe dužne su registrirati poslovni subjekt do trenutka isplate kredita i sklapanja ugovora.

Posebni program kredita za obrtna sredstva Covid 19 mogu koristiti postojeći poduzetnici / obrtnici, koji su pogođeni kriznom situacijom.

Instrumenti osiguranja

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmu HAMAG-BICRO će pribaviti zadužnice  korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Uz dokumentaciju za HAMAG BICRO kredit predaje se i poslovni plan izrađen po propisanoj metodologiji. Ukoliko Vam je potrebna pomoć za izradu poslovnog plana, obratite nam se s  kontaktirajte nas za više informacija.