Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja na svojim stranicama objavljuu kako je Ministarstvo  u intenzivnoj suradnji sa sektorom ribarstva i akvakulture osmislilo model dodjele državne potpore kako bi se financijski pomoglo ovome sektoru prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti za daljnje poslovanje te očuvanje radnih mjesta.

Naime, Europska komisija je ranije usvojila Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID–19, kojom se omogućuje dodjela privremene pomoći gospodarskim subjektima pogođenim ovom krizom te se mjere Ministarstva donose na temelju Privremenoga okvira.

Zahtjev za odobrenje programa upućen je Europskoj komisiji, te je Europska komisija 17. travnja 2020. godine odobrila program državne potpore u ribarstvu i akvakulturi za pomoć gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID–19.

Za program potpore na raspolaganju je 30 milijuna kuna, a podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući podsektore gospodarskog ribolova na moru, uzgoj slatkovodne i morske ribe i školjkaša, prerade proizvoda ribarstva i akvakulture te ribarske zadruge.

Potpora će se dodjeljivati na temelju pravilnika kojega donosi Ministarstvo poljoprivrede, a kojim će biti propisani uvjeti, kriteriji način dodjele potpore, a čija se objava očekuje u slijedećih tjedan dana.