HAMAG BICRO mjere pomoći gospodarstvu u pandemiji COVID19

Novo: Prijave su obustavljene!

HAMAG BICRO pokrenuo je novu kreditnu liniju ESIF zajmova za obrtna sredstva, kao pomoć poduzetnicima i obrtnicima u prevladavanju krize nastale uslijed pandemije COVID19. Krediti za obrtna sredstva odobravaju se po posebnim uvjetima, s nižom kamatnom stopom i uz smanjenu dokumentaciju, Uz ovu mjeru, HAMAG BICRO  u suradnji s ministarstvima provodi i druge mjere, među kojima i odgodu plaćanja postojećih HAMAG BICRO ESIF zajmova više na poveznici.

Prijava na ESIF zajam za obrtna sredstva vrši se putem linka za on-line prijavu. Propisana dokumentacija je značajno smanjena a poslovni plan koji je potrebno priložiti uz zahtjev, pojednostavljen je. Na ovaj način HAMAG BICRO osigurava sigurnost predaje zahtjeva bez fizičkog kontakta te predviđa skraćivanje obrade i odobrenja kredita.

Razlika u odnosu na dosadašnji Program ESIF Mikro zajmova za obrtna sredstva su i niže kamatne stope, duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam. Osnovni uvjeti kredita su:

  • Iznos kredita od 1.000 do 25.000 eura
  • Kamata 0,5% do 1%
  • Poček: do 12 mjeseci
  • Rok otplate: Do 3 godine uključujući poček

Kontaktirajte nas ukoliko Vam je potrebna pomoć u pripremi zahtjeva za kredit. Zbog novonastale situacije cijena izrade prijavne dokumentacije za kredite za obrtna sredstva COVID-192/3 je prilagođena, uz odgodu plaćanja do odobrenja kredita. 

Također,  u periodu od 23. 03. do 23. 04. 2020. godine, uz mogućnost produljenja, za sve ostale HAMAG BICRO kredite i druge usluge odobravamo popust od 25% i odgodu plaćanja većeg dijela (2/3) naknade nakon odobrenja kredita.

Radi poštivanja mjera zaštite zdravlja sva komunikacija i dostava dokumentacije obavlja se online  putem e-maila ili mobitela.